1
https://fwcdn.pl/fpo/86/00/608600/7628083.2.jpg
8,09 10 8 056 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/71/79/727179/7802279.2.jpg
8,03 10 3 688 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/38/15/613815/7543355.2.jpg
8,02 10 1 746 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/21/19/682119/7533836.2.jpg
7,79 10 4 314 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/57/67/765767/7743040.2.jpg
7,68 10 789 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/67/24/736724/7741473.2.jpg
7,63 10 1 419 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/89/06/628906/7616415.2.jpg
7,59 10 8 659 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/75/06/767506/7859094.2.jpg
7,56 10 1 858 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/19/27/611927/7394268.2.jpg
7,47 10 12 745 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/32/42/613242/7365868.2.jpg
7,35 10 4 809 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/70/62/627062/7559332.2.jpg

7,31 10 2 075 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/41/51/764151/7798633.2.jpg
7,22 10 617 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/59/96/615996/7376895.2.jpg
7,20 10 2 505 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/73/39/727339/7654860.2.jpg

HearthStone: Curse of Naxxramas

7,10 10 399 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/65/15/686515/7729512.2.jpg
7,09 10 1 674 oceny społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/87/82/658782/7609956.2.jpg
7,02 10 487 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/71/80/727180/7654547.2.jpg

HearthStone: Goblins vs. Gnomes

6,98 10 386 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/32/79/823279/7908629.2.jpg
6,98 10 625 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/64/15/686415/7588475.2.jpg
6,94 10 743 oceny społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/49/09/804909/7895872.2.jpg
6,92 10 357 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/79/91/737991/7682962.2.jpg

HearthStone: Blackrock Mountain

6,90 10 305 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/36/23/643623/7727722.2.jpg

6,89 10 941 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/96/52/629652/7896680.2.jpg
6,87 10 376 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/50/14/785014/7824187.2.jpg
6,84 10 668 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/04/16/670416/7799278.2.jpg
6,82 10 780 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/65/17/686517/7772314.2.jpg
6,76 10 1 065 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/59/34/755934/7731629.2.jpg
6,73 10 513 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/76/36/747636/7700932.2.jpg

HearthStone: The Grand Tournament

6,66 10 281 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/10/30/641030/7615887.2.jpg
6,61 10 322 oceny społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/42/29/744229/7742912.2.jpg
6,39 10 922 oceny społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/24/10/632410/7755866.2.jpg
6,35 10 252 oceny społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/15/35/611535/7503191.2.jpg
6,29 10 866 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/15/42/651542/7449550.2.jpg

Die Siedler Online

6,25 10 362 oceny społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/92/76/719276/7824547.2.jpg
6,18 10 321 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/00/47/700047/7607301.2.jpg

6,11 10 400 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/13/65/611365/7360190.2.jpg
6,08 10 1 830 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/45/19/704519/7703863.2.jpg
6,04 10 361 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/27/90/642790/7797535.2.jpg
5,92 10 2 218 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/83/55/628355/7506438.2.jpg
5,50 10 475 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[608600,727179,613815,682119,765767,736724,628906,767506,611927,613242,627062,764151,615996,727339,686515,658782,727180,823279,686415,804909,737991,643623,629652,785014,670416,686517,755934,747636,641030,744229,632410,611535,651542,719276,700047,611365,704519,642790,628355]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 250)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO