1
https://fwcdn.pl/fpo/82/68/608268/7350870.2.jpg
8,13 10 2 946 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/38/20/613820/7676432.2.jpg
8,12 10 4 411 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/98/27/609827/7705253.2.jpg
8,04 10 4 723 oceny społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/03/39/650339/7486230.2.jpg
7,88 10 6 828 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/87/42/608742/7351017.2.jpg
7,86 10 1 218 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/75/75/627575/7397705.2.jpg
7,85 10 1 062 oceny społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/91/68/639168/7408344.2.jpg
8
https://fwcdn.pl/fpo/11/15/611115/7360590_1.2.jpg
7,84 10 1 557 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/66/69/656669/7486280.2.jpg
7,83 10 978 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/30/52/613052/7378186.2.jpg
7,77 10 384 oceny społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/51/84/745184/7737277.2.jpg
7,71 10 1 620 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/63/13/686313/7555634.2.jpg
7,69 10 858 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/30/49/613049/7364646.2.jpg
7,68 10 971 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/98/28/609828/7357537.2.jpg

Pro Skater 3

7,67 10 3 313 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/40/14/684014/7567530.2.jpg
7,65 10 6 105 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/28/30/612830/7392172.2.jpg
7,64 10 5 991 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/80/29/608029/7350655.2.jpg
7,57 10 5 727 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/01/99/630199/7498534.2.jpg
7,55 10 515 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/04/70/710470/7631323.2.jpg
7,52 10 457 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/29/15/612915/7371955.2.jpg
7,49 10 738 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/41/50/714150/7632766.2.jpg
7,49 10 4 578 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/30/47/613047/7364743.2.jpg
7,47 10 704 oceny społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/98/29/609829/7354100.2.jpg
7,46 10 2 917 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/43/93/614393/7367684_1.2.jpg
7,43 10 531 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/47/51/624751/7393715.2.jpg
7,42 10 693 oceny społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/30/48/613048/7364747.2.jpg
7,41 10 533 oceny społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/18/62/761862/7753373.2.jpg
7,41 10 3 376 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/28/55/652855/7485099.2.jpg
7,41 10 1 237 ocen społeczności
29
7,39 10 887 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/33/19/613319/7528959.2.jpg
7,34 10 718 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/33/58/743358/7755831.2.jpg
7,31 10 506 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/51/46/615146/7368532.2.jpg
7,31 10 405 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/18/07/611807/7364168.2.jpg
7,30 10 1 664 oceny społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/28/32/612832/7363602.2.jpg
7,29 10 1 037 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/82/71/608271/7350873.2.jpg
7,29 10 1 703 oceny społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/90/39/629039/7437937.2.jpg
7,27 10 761 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/98/31/609831/7354099.2.jpg
7,26 10 1 101 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/09/22/630922/7392393.2.jpg
7,24 10 430 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/82/72/608272/7350874.2.jpg
7,23 10 1 731 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/26/88/612688/7364931.2.jpg
7,21 10 276 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/28/11/762811/7740084.2.jpg
7,20 10 260 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/06/68/640668/7707453.2.jpg
7,20 10 508 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/10/33/741033/7699865.2.jpg
7,19 10 3 487 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/15/43/611543/7357139.2.jpg
7,16 10 511 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/35/83/623583/7393032.2.jpg
7,16 10 1 163 oceny społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/21/92/612192/7365180.2.jpg
7,15 10 327 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/64/43/656443/7492779.2.jpg
7,15 10 298 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/87/67/738767/7692927.2.jpg
7,13 10 576 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/61/43/656143/7497735.2.jpg
7,11 10 402 oceny społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/24/92/612492/7362998.2.jpg
7,10 10 1 102 oceny społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/82/70/608270/7350872.2.jpg
7,09 10 1 234 oceny społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/18/05/611805/7363947.2.jpg
7,08 10 477 ocen społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/28/29/612829/7364019.2.jpg
7,06 10 1 756 ocen społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/82/50/608250/7350840.2.jpg
7,05 10 2 960 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/47/33/784733/7802025.2.jpg
7,05 10 2 278 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/82/48/608248/7350838.2.jpg
7,04 10 2 680 ocen społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/87/46/608746/7358226.2.jpg
7,04 10 424 oceny społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/15/04/611504/7357271.2.jpg
7,03 10 408 ocen społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/45/96/754596/7720100.2.jpg
7,02 10 377 ocen społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/38/21/613821/7802944.2.jpg
7,00 10 723 oceny społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/14/98/611498/7357526.2.jpg
6,99 10 1 101 ocen społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/15/72/611572/7360530.2.jpg
6,97 10 950 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/28/26/612826/7363639.2.jpg
6,96 10 1 033 oceny społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/82/51/608251/7360065_1.2.jpg
6,96 10 3 600 ocen społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/54/37/625437/7388741.2.jpg
6,95 10 523 oceny społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/12/35/611235/7832325.2.jpg
6,91 10 1 000 ocen społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/82/69/608269/7350871.2.jpg
6,86 10 1 058 ocen społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/23/04/762304/7748165.2.jpg

Winning Eleven 2017

6,86 10 280 ocen społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/82/49/608249/7350839.2.jpg
6,85 10 2 748 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/64/77/706477/7637516.2.jpg
6,84 10 559 ocen społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/98/30/609830/7379311.2.jpg
6,84 10 423 oceny społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/98/32/609832/7359989.2.jpg

American Wasteland

6,83 10 1 883 oceny społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/28/28/612828/7363544.2.jpg
6,80 10 975 ocen społeczności
74
https://fwcdn.pl/fpo/69/72/786972/7798464.2.jpg

Winning Eleven 2018

6,79 10 274 oceny społeczności
75
https://fwcdn.pl/fpo/56/59/685659/7606243.2.jpg
6,78 10 320 ocen społeczności
76
6,78 10 957 ocen społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/41/89/614189/7367011.2.jpg
6,74 10 275 ocen społeczności
78
https://fwcdn.pl/fpo/11/69/611169/7360911.2.jpg
6,70 10 392 oceny społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/82/52/608252/7364016.2.jpg
6,69 10 887 ocen społeczności
80
https://fwcdn.pl/fpo/14/95/611495/7359865.2.jpg

Harry Potter: Quidditch World Cup

6,68 10 1 098 ocen społeczności
81
https://fwcdn.pl/fpo/90/99/809099/7859081.2.jpg
6,67 10 1 530 ocen społeczności
82
https://fwcdn.pl/fpo/19/89/701989/7600946.2.jpg
6,66 10 257 ocen społeczności
83
https://fwcdn.pl/fpo/28/31/612831/7363636_1.2.jpg
6,55 10 295 ocen społeczności
84
https://fwcdn.pl/fpo/18/56/621856/7383522.2.jpg
6,55 10 395 ocen społeczności
85
https://fwcdn.pl/fpo/28/27/612827/7363978.2.jpg
6,42 10 971 ocen społeczności
86
https://fwcdn.pl/fpo/77/67/617767/7380557.2.jpg
6,40 10 424 oceny społeczności
87
https://fwcdn.pl/fpo/30/58/613058/7380091.2.jpg
6,33 10 364 oceny społeczności
88
https://fwcdn.pl/fpo/51/18/615118/7368546.2.jpg
6,25 10 310 ocen społeczności
89
https://fwcdn.pl/fpo/12/09/611209/7358267.2.jpg
6,09 10 253 oceny społeczności
90
https://fwcdn.pl/fpo/99/80/649980/7444275.2.jpg
6,07 10 316 ocen społeczności
91
https://fwcdn.pl/fpo/45/19/704519/7703863.2.jpg
6,04 10 361 ocen społeczności
92
https://fwcdn.pl/fpo/33/39/683339/7564827.2.jpg
5,99 10 798 ocen społeczności
93
https://fwcdn.pl/fpo/36/29/823629/7896365.2.jpg
5,87 10 954 oceny społeczności
94
https://fwcdn.pl/fpo/19/44/611944/7363627.2.jpg
5,62 10 469 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[608268,613820,609827,650339,608742,627575,639168,611115,656669,613052,745184,686313,613049,609828,684014,612830,608029,630199,710470,612915,714150,613047,609829,614393,624751,613048,761862,652855,613822,613319,743358,615146,611807,612832,608271,629039,609831,630922,608272,612688,762811,640668,741033,611543,623583,612192,656443,738767,656143,612492,608270,611805,612829,608250,784733,608248,608746,611504,754596,613821,611498,611572,612826,608251,625437,611235,608269,762304,608249,706477,609830,609832,612828,786972,685659,612053,614189,611169,608252,611495,809099,701989,612831,621856,612827,617767,613058,615118,611209,649980,704519,683339,823629,611944]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 250)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO