1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888.2.jpg
9,55 10 58 797 ocen
gatunekRPG
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517_1.2.jpg
9,41 10 25 989 ocen
gatunekRPG
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677_1.2.jpg
9,36 10 28 299 ocen
gatunekRPG
4
https://fwcdn.pl/fpo/84/42/608442/7607111.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia

9,10 10 38 350 ocen
gatunekStrategia / Turowa
5
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272.2.jpg
9,02 10 15 268 ocen
gatunekTPP / Akcja
6
https://fwcdn.pl/fpo/84/44/608444/7833334.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death

9,02 10 21 529 ocen
gatunekStrategia / Turowa
7
https://fwcdn.pl/fpo/25/90/642590/7709604.2.jpg
9,01 10 26 661 ocen
8
https://fwcdn.pl/fpo/84/43/608443/7657605.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: Armageddon's Blade

8,96 10 18 486 ocen
gatunekStrategia / Turowa
9
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461_1.2.jpg
8,80 10 47 077 ocen
gatunekTPP / Akcja
10
https://fwcdn.pl/fpo/82/38/608238/7607115.2.jpg

Diablo II: Lord of Destruction

8,79 10 20 557 ocen
gatunekRPG
11
https://fwcdn.pl/fpo/69/41/696941/7738940.2.jpg

Uncharted 4: A Thief's End

8,77 10 15 855 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
12
https://fwcdn.pl/fpo/75/48/767548/8050762.2.jpg
8,69 10 12 002 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
13
https://fwcdn.pl/fpo/85/97/608597/7622487.2.jpg
8,68 10 21 161 ocen
gatunekTPP / Akcja
14
https://fwcdn.pl/fpo/67/78/606778/7614150_1.2.jpg

Gothic II: Die Nacht des Raben

8,67 10 19 800 ocen
gatunekRPG
15
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609_1.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,66 10 9 559 ocen
gatunekRPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755_1.2.jpg
8,64 10 19 204 oceny
gatunekRPG
17
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,63 10 19 502 oceny
gatunekPrzygodowa
18
https://fwcdn.pl/fpo/82/46/608246/7603379_1.2.jpg
8,63 10 10 711 ocen
gatunekRPG / Turowa
19
https://fwcdn.pl/fpo/67/77/606777/7360545.2.jpg
8,63 10 23 682 oceny
gatunekRPG
20
https://fwcdn.pl/fpo/81/25/608125/7802219.2.jpg
8,60 10 23 472 oceny
gatunekRPG
21
https://fwcdn.pl/fpo/59/63/605963/8084412_1.2.jpg

8,56 10 25 860 ocen
gatunekRPG
22
https://fwcdn.pl/fpo/81/09/608109/7350736_1.2.jpg
8,54 10 38 087 ocen
gatunekRPG
23
https://fwcdn.pl/fpo/81/08/608108/7350734_1.2.jpg
8,50 10 39 245 ocen
gatunekRPG
24
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127_1.2.jpg
8,50 10 47 851 ocen
gatunekTPP / Akcja
25
https://fwcdn.pl/fpo/81/06/608106/7657607.2.jpg
8,49 10 14 271 ocen
gatunekRTS
26
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,48 10 33 227 ocen
gatunekRPG
27
https://fwcdn.pl/fpo/60/65/606065/7537701.2.jpg

Uncharted 2: Among Thieves

8,46 10 16 165 ocen
gatunekPrzygodowa
28
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_2.2.jpg
8,46 10 5 962 oceny
gatunekRPG
29
https://fwcdn.pl/fpo/81/05/608105/7657608.2.jpg
8,46 10 15 433 oceny
gatunekRTS
30
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_2.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,45 10 5 743 oceny
gatunekSkradanka / TPS
31
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/8112736.2.jpg
8,44 10 10 910 ocen
gatunekTPP / Akcja
32
https://fwcdn.pl/fpo/22/25/752225/7836945_1.2.jpg
8,44 10 11 084 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
33
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,43 10 31 343 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
34
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,43 10 18 082 oceny
gatunekPrzygodowa
35
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010_1.2.jpg
8,42 10 10 328 ocen
gatunekRPG
36
https://fwcdn.pl/fpo/54/68/775468/8112220.2.jpg
8,40 10 8 888 ocen
37
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524_1.2.jpg
8,38 10 5 806 ocen
38
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,38 10 8 666 ocen
gatunekRPG
39
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,38 10 14 064 oceny
gatunekFPP / Logiczna
40
https://fwcdn.pl/fpo/82/45/608245/7607121.2.jpg
8,36 10 9 414 ocen
gatunekRPG / Turowa
41
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736.2.jpg
8,36 10 13 023 oceny
gatunekFPS
42
https://fwcdn.pl/fpo/11/22/611122/7380532.2.jpg
8,36 10 15 519 ocen
gatunekRPG
43
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,36 10 23 612 ocen
gatunekTPS
44
https://fwcdn.pl/fpo/86/19/608619/7369363.2.jpg
8,34 10 9 188 ocen
gatunekRTS
45
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167_1.2.jpg
8,33 10 37 242 oceny
gatunekTPP / Akcja
46
https://fwcdn.pl/fpo/71/06/607106/7672156.2.jpg
8,32 10 10 422 oceny
47
https://fwcdn.pl/fpo/11/80/611180/7712550.2.jpg
8,31 10 5 673 oceny
gatunekRTS
48
https://fwcdn.pl/fpo/59/66/605966/7600242_1.2.jpg

Baldur's Gate II: Throne of Bhaal

8,30 10 5 833 oceny
gatunekRPG
49
https://fwcdn.pl/fpo/75/49/607549/7524351.2.jpg
8,30 10 16 853 oceny
gatunekPrzygodowa
50
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674_1.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,26 10 4 442 oceny
gatunekRPG
51
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,26 10 24 613 ocen
gatunekFPS
52
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528_1.2.jpg
8,26 10 19 021 ocen
gatunekRPG
53
https://fwcdn.pl/fpo/96/42/609642/7611449.2.jpg

Uncharted 3: Drake's Deception

8,25 10 14 985 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
54
https://fwcdn.pl/fpo/97/31/609731/7353023.2.jpg
8,25 10 7 516 ocen
gatunekTPP / Akcja
55
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/605868/8050019.2.jpg
8,24 10 10 149 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
56
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,24 10 15 379 ocen
gatunekTPP / Akcja
57
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,24 10 22 667 ocen
gatunekFPS
58
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641_1.2.jpg
8,24 10 23 187 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
59
https://fwcdn.pl/fpo/84/38/608438/7350939_1.2.jpg
8,21 10 10 213 ocen
gatunekFPS
60
https://fwcdn.pl/fpo/85/89/608589/7358025_1.2.jpg
8,20 10 18 467 ocen
gatunekFPS
61
https://fwcdn.pl/fpo/67/83/606783/7472136_1.2.jpg
8,20 10 5 277 ocen
62
https://fwcdn.pl/fpo/00/63/610063/7369947.2.jpg
8,19 10 9 468 ocen
gatunekRTS
63
https://fwcdn.pl/fpo/24/89/612489/7362794.2.jpg
64
https://fwcdn.pl/fpo/76/47/607647/7350092_1.2.jpg
8,18 10 7 108 ocen
gatunekRTS
65
https://fwcdn.pl/fpo/12/22/611222/7555614_1.2.jpg
8,18 10 5 658 ocen
gatunekPrzygodowa
66
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/7624937_1.2.jpg
8,17 10 4 957 ocen
67
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/608445/7350946_1.2.jpg
8,17 10 26 284 oceny
gatunekWyścigi
68
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,16 10 3 100 ocen
gatunekSkradanka / TPS
69
https://fwcdn.pl/fpo/63/42/606342/7601292_1.2.jpg
8,16 10 17 920 ocen
gatunekFPS
70
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,16 10 16 813 ocen
gatunekTPP / Akcja
71
https://fwcdn.pl/fpo/29/13/622913/7709572.2.jpg
8,14 10 11 072 oceny
gatunekBijatyka
72
https://fwcdn.pl/fpo/75/56/767556/8084278.2.jpg
8,14 10 7 690 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
73
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749_1.2.jpg

8,14 10 10 094 oceny
74
https://fwcdn.pl/fpo/24/90/612490/7362938.2.jpg
8,14 10 5 310 ocen
gatunekMMORPG
75
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,11 10 8 991 ocen
gatunekPrzygodowa
76
https://fwcdn.pl/fpo/86/01/608601/7350971_1.2.jpg
8,10 10 19 303 oceny
gatunekWyścigi
77
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598.2.jpg
8,10 10 10 115 ocen
gatunekRPG
78
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,10 10 10 249 ocen
gatunekPrzygodowa
79
https://fwcdn.pl/fpo/97/23/609723/7361432_1.2.jpg
8,09 10 7 445 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
80
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,08 10 26 254 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
81
https://fwcdn.pl/fpo/24/62/662462/7705874.2.jpg
8,08 10 12 249 ocen
82
https://fwcdn.pl/fpo/81/24/608124/7607288.2.jpg

8,07 10 9 691 ocen
gatunekRPG
83
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240_1.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,07 10 10 134 oceny
gatunekRPG
84
https://fwcdn.pl/fpo/60/66/606066/7359653_1.2.jpg

Dragon Age: Origins

8,06 10 14 933 oceny
gatunekRPG
85
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,06 10 10 963 oceny
gatunekFPS
86
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467.2.jpg
8,06 10 19 892 oceny
gatunekTPP / Akcja
87
https://fwcdn.pl/fpo/40/43/864043/8022453.2.jpg
8,06 10 2 533 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
88
https://fwcdn.pl/fpo/44/27/714427/7681924_1.2.jpg
8,06 10 3 813 ocen
gatunekRPG
89
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962_1.2.jpg

8,05 10 12 954 oceny
gatunekFPP / Logiczna
90
https://fwcdn.pl/fpo/86/15/608615/7350985_1.2.jpg
8,05 10 8 972 oceny
gatunekMMORPG
91
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966_1.2.jpg
8,05 10 10 198 ocen
gatunekRPG
92
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,04 10 13 787 ocen
gatunekTPS
93
https://fwcdn.pl/fpo/12/88/611288/7601289_1.2.jpg
8,04 10 15 026 ocen
gatunekTurowa / Taktyczna
94
https://fwcdn.pl/fpo/77/43/607743/7522874_1.2.jpg
8,02 10 4 030 ocen
gatunekPrzygodowa
95
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808_1.2.jpg
8,00 10 17 670 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
96
https://fwcdn.pl/fpo/11/12/611112/7601288_1.2.jpg
8,00 10 10 171 ocen
gatunekFPS
97
https://fwcdn.pl/fpo/84/41/608441/7599200.2.jpg
7,99 10 5 097 ocen
gatunekFPS
98
https://fwcdn.pl/fpo/47/56/614756/7530640.2.jpg
7,99 10 4 425 ocen
gatunekRPG
99
https://fwcdn.pl/fpo/69/58/606958/7582319.2.jpg

Biohazard 2

7,99 10 4 099 ocen
100
https://fwcdn.pl/fpo/42/28/744228/7693714_1.2.jpg
7,98 10 3 321 ocen
gatunekRPG
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
 • s - średnia ocena dla danego tytułu
 • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
 • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
 • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

  Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO

  Pobierz aplikację Filmwebu!

  Odkryj świat filmu w zasięgu Twojej ręki! Oglądaj, oceniaj i dziel się swoimi ulubionymi produkcjami z przyjaciółmi.
  phones