1
https://fwcdn.pl/fpo/21/82/662182/7823651.2.jpg
8,40 10 1 810 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/22/28/612228/7560387.2.jpg
8,14 10 1 086 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/88/76/608876/7351033.2.jpg
8,01 10 1 805 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/23/99/622399/7448568.2.jpg

Crusader Kings II

7,95 10 974 oceny społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/85/53/618553/7608311.2.jpg

Zeus: Master of Olympus

7,88 10 2 307 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/23/07/612307/7361251.2.jpg
7,84 10 1 352 oceny społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/24/77/722477/7686638.2.jpg
7,83 10 1 733 oceny społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/00/57/610057/7709561.2.jpg
7,66 10 2 135 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/67/16/616716/7611635.2.jpg

Poseidon: Zeus Official Expansion

7,60 10 599 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/46/49/774649/7836878.2.jpg
7,52 10 816 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/27/75/612775/7363219.2.jpg

Anno 1602: Erschaffung einer neuen Welt

7,50 10 972 oceny społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/19/34/611934/7383608.2.jpg
7,48 10 1 634 oceny społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/14/29/611429/7359980.2.jpg

Anno: Erschaffe eine neue Welt

7,46 10 1 448 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/26/54/612654/7363166.2.jpg
7,46 10 326 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/10/62/611062/7358664.2.jpg
7,45 10 1 956 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/14/41/611441/7703782.2.jpg
7,41 10 1 965 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/00/58/610058/7357609.2.jpg
7,40 10 995 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/56/35/615635/7372709.2.jpg

SimCity 4: Rush Hour

7,39 10 511 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/41/68/624168/7395103.2.jpg
7,31 10 289 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/27/77/612777/7363184.2.jpg

Anno 1404: Venedig

7,23 10 428 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/23/08/612308/7380575.2.jpg
7,21 10 607 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/38/11/613811/7452919.2.jpg

Caesar III

7,19 10 773 oceny społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/64/41/606441/7347664.2.jpg
7,17 10 1 200 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/27/78/612778/7612810.2.jpg
7,14 10 529 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/32/45/613245/7397294.2.jpg
7,13 10 906 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/14/84/611484/7356916.2.jpg
7,10 10 1 212 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/05/34/610534/7354526.2.jpg
7,09 10 1 163 oceny społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/13/78/611378/7358462.2.jpg
7,06 10 818 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/27/71/612771/7689601_1.2.jpg
7,05 10 347 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/84/22/688422/7565339.2.jpg
7,03 10 680 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/53/34/625334/7388730.2.jpg

Emperor: Rise of The Middle Kingdom

7,02 10 349 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/74/71/637471/7799266.2.jpg
6,99 10 520 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/27/25/612725/7584331.2.jpg
6,97 10 832 oceny społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/34/21/613421/7746191.2.jpg

Tropico: Paradise Island

6,97 10 348 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/38/17/613817/7367728.2.jpg
6,96 10 420 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/99/39/609939/7354670.2.jpg
6,94 10 821 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/32/44/613244/7365222.2.jpg
6,94 10 843 oceny społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/27/32/612732/7363196.2.jpg
6,93 10 293 oceny społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/18/24/611824/7359241.2.jpg
6,93 10 292 oceny społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/95/93/719593/7631321.2.jpg

Landwirtschafts-Simulator 15

6,92 10 325 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/55/63/615563/7472524.2.jpg
6,92 10 636 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/11/19/611119/7614212.2.jpg
6,87 10 802 oceny społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/25/98/622598/7384537.2.jpg
6,85 10 621 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/34/20/613420/7365649.2.jpg
6,81 10 255 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/16/11/611611/7357567.2.jpg
6,81 10 370 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/11/84/691184/7600084.2.jpg
6,81 10 462 oceny społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/64/20/616420/7379209_1.2.jpg
6,80 10 291 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/18/10/701810/7598701.2.jpg
6,78 10 623 oceny społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/74/47/647447/7486434.2.jpg
6,68 10 2 143 oceny społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/05/58/660558/7519975.2.jpg

Landwirtschafts-Simulator 2013

6,66 10 439 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/33/17/623317/7385992.2.jpg
6,60 10 306 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/42/15/744215/7694393.2.jpg
6,53 10 1 684 oceny społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/23/96/612396/7361824.2.jpg

Landwirtschafts-Simulator 2011

6,53 10 302 oceny społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/17/66/611766/7360728_1.2.jpg
6,50 10 1 311 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/39/95/613995/7369150.2.jpg

Tropico 2: Pirate Cove

6,44 10 251 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/01/60/650160/7701736.2.jpg

Die Stämme

6,36 10 374 oceny społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/06/58/620658/7380714.2.jpg
5,88 10 297 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[662182,612228,608876,622399,618553,612307,722477,610057,616716,774649,612775,611934,611429,612654,611062,611441,610058,615635,624168,612777,612308,613811,606441,612778,613245,611484,610534,611378,612771,688422,625334,637471,612725,613421,613817,609939,613244,612732,611824,719593,615563,611119,622598,613420,611611,691184,616420,701810,647447,660558,623317,744215,612396,611766,613995,650160,620658]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 250)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO