Najlepsze gry FPP : grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,57 10 13 107 ocen społeczności
gatunekFPP / Logiczna
2
https://fwcdn.pl/fpo/11/43/611143/7744195.2.jpg
8,33 10 957 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962.2.jpg

8,23 10 12 175 ocen społeczności
gatunekFPP / Logiczna
4
https://fwcdn.pl/fpo/13/34/711334/7824119.2.jpg
8,13 10 4 016 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/56/70/685670/7808489.2.jpg
8,07 10 7 183 oceny społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/16/82/611682/7601581.2.jpg
8,01 10 1 198 ocen społeczności
gatunekFPP / Skradanka
7
https://fwcdn.pl/fpo/97/75/699775/7609962.2.jpg

Alien: Isolation

8,01 10 3 666 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/01/69/700169/7824272.2.jpg

7,99 10 1 485 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/57/95/615795/7529774.2.jpg

Amnesia: The Dark Descent

7,98 10 4 433 oceny społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/00/95/610095/7601580.2.jpg
7,96 10 881 ocen społeczności
gatunekFPP / Skradanka
11
https://fwcdn.pl/fpo/57/81/855781/7945740.2.jpg

Biohazard Village

7,87 10 624 oceny społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/77/15/747715/7723388.2.jpg
7,87 10 1 642 oceny społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/12/65/611265/7359961.2.jpg

Penumbra: Black plague

7,82 10 1 130 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/74/20/707420/7735142.2.jpg
7,78 10 1 994 oceny społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/51/93/715193/7868167.2.jpg
7,77 10 251 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
16
https://fwcdn.pl/fpo/08/85/700885/7765569.2.jpg
7,74 10 1 504 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
17
https://fwcdn.pl/fpo/00/88/680088/7802801.2.jpg
7,69 10 557 ocen społeczności
gatunekFPP / Logiczna
18
https://fwcdn.pl/fpo/93/63/669363/7620524.2.jpg
7,68 10 5 433 oceny społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/45/36/724536/7718089.2.jpg
7,59 10 3 112 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
20
https://fwcdn.pl/fpo/87/30/608730/7351005.2.jpg
7,48 10 2 279 ocen społeczności
gatunekFPP / Akcja
21
https://fwcdn.pl/fpo/76/05/607605/7349975.2.jpg
7,43 10 7 250 ocen społeczności
gatunekFPP / Akcja
22
https://fwcdn.pl/fpo/87/18/678718/7638047.2.jpg
7,35 10 3 053 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
23
https://fwcdn.pl/fpo/56/14/705614/7867587.2.jpg
7,18 10 327 ocen społeczności
gatunekFPP / Akcja
24
https://fwcdn.pl/fpo/38/12/613812/7377506.2.jpg
7,18 10 177 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/49/40/724940/7646107.2.jpg
7,12 10 1 654 oceny społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/02/31/630231/7458334.2.jpg
7,12 10 127 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/76/70/767670/7799572.2.jpg
7,12 10 659 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/11/95/611195/7498216.2.jpg
7,10 10 8 194 oceny społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/21/85/662185/7546043.2.jpg

Killzone Mercenary

7,09 10 189 ocen społeczności
gatunekFPP / Akcja
30
https://fwcdn.pl/fpo/25/68/702568/7867313.2.jpg
7,07 10 1 333 oceny społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/78/18/727818/7657282.2.jpg
7,02 10 913 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/69/64/606964/7367941.2.jpg

Biohazard: The Darkside Chronicles

6,99 10 159 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/66/71/656671/7636734.2.jpg
6,99 10 1 958 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/83/96/768396/7754071.2.jpg
6,98 10 225 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/10/64/611064/7428266.2.jpg
6,96 10 578 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
36
https://fwcdn.pl/fpo/76/81/707681/7734403.2.jpg

6,96 10 246 ocen społeczności
gatunekFPP / Akcja / Sieciowa
37
https://fwcdn.pl/fpo/79/68/687968/7867574.2.jpg
6,94 10 343 oceny społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/69/63/606963/7348416.2.jpg

Biohazard Umbrella Chronicles

6,92 10 169 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/60/11/656011/7741457.2.jpg
6,90 10 586 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/43/48/854348/7922748.2.jpg
6,88 10 159 ocen społeczności
gatunekFPP / Akcja
41
https://fwcdn.pl/fpo/97/92/719792/7632797.2.jpg
6,80 10 107 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
42
https://fwcdn.pl/fpo/44/76/744476/7696559.2.jpg
6,80 10 584 oceny społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/70/43/617043/7377670.2.jpg

Nosferatu: The Wrath of Malachi

6,78 10 478 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/38/17/643817/7589809.2.jpg
6,65 10 670 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
45
https://fwcdn.pl/fpo/49/61/614961/7372430.2.jpg
6,63 10 116 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
46
https://fwcdn.pl/fpo/18/07/701807/7598702.2.jpg
6,61 10 120 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
47
https://fwcdn.pl/fpo/21/00/612100/7365313.2.jpg
6,60 10 175 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/82/33/668233/7521388.2.jpg
6,59 10 213 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
49
https://fwcdn.pl/fpo/15/78/611578/7688067.2.jpg
6,56 10 407 ocen społeczności
gatunekFPP / Akcja
50
https://fwcdn.pl/fpo/61/14/616114/7371167.2.jpg
6,55 10 130 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/60/88/646088/7565399.2.jpg
6,51 10 1 191 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/67/03/626703/7503190.2.jpg
6,51 10 544 oceny społeczności
gatunekFPP / Akcja
53
https://fwcdn.pl/fpo/55/88/685588/7699723.2.jpg
6,50 10 531 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
54
https://fwcdn.pl/fpo/38/81/623881/7698074.2.jpg

6,47 10 2 840 ocen społeczności
gatunekFPP / Skradanka
55
https://fwcdn.pl/fpo/47/79/644779/7833650.2.jpg
6,42 10 111 ocen społeczności
gatunekFPP / Logiczna
56
https://fwcdn.pl/fpo/80/44/688044/7833649.2.jpg
6,41 10 1 052 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
57
https://fwcdn.pl/fpo/40/01/614001/7366559.2.jpg
6,33 10 282 oceny społeczności
gatunekFPP / Akcja
58
https://fwcdn.pl/fpo/42/91/714291/7682816.2.jpg
6,32 10 174 oceny społeczności
gatunekFPP / Platformowa
59
https://fwcdn.pl/fpo/38/59/613859/7366352.2.jpg
6,29 10 119 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
60
https://fwcdn.pl/fpo/34/55/853455/7922853.2.jpg
6,27 10 126 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
61
https://fwcdn.pl/fpo/74/15/707415/7604046.2.jpg
6,23 10 154 oceny społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/65/22/686522/7693001.2.jpg
6,21 10 1 036 ocen społeczności
gatunekFPP / Akcja
63
https://fwcdn.pl/fpo/70/22/687022/7896116.2.jpg

6,14 10 141 ocen społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/99/18/659918/7487010.2.jpg
6,13 10 2 500 ocen społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/56/88/615688/7372773.2.jpg

Gun Survivor 2 Biohazard Code: Veronica

5,95 10 114 ocen społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/10/20/661020/7517208.2.jpg

5,83 10 124 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
67
https://fwcdn.pl/fpo/28/27/862827/7934483.2.jpg
5,76 10 110 ocen społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/89/22/618922/7421139.2.jpg
5,61 10 250 ocen społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/75/34/777534/7818706.2.jpg
5,48 10 157 ocen społeczności
gatunekFPP / Skradanka
70
https://fwcdn.pl/fpo/02/66/680266/7573332.2.jpg
5,41 10 133 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
71
https://fwcdn.pl/fpo/57/93/615793/7542460.2.jpg

Shutter Island

5,29 10 140 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
{"type":"videogame","ids":[611176,611143,608591,711334,685670,611682,699775,700169,615795,610095,855781,747715,611265,707420,715193,700885,680088,669363,724536,608730,607605,678718,705614,613812,724940,630231,767670,611195,662185,702568,727818,606964,656671,768396,611064,707681,687968,606963,656011,854348,719792,744476,617043,643817,614961,701807,612100,668233,611578,616114,646088,626703,685588,623881,644779,688044,614001,714291,613859,853455,707415,686522,687022,659918,615688,661020,862827,618922,777534,680266,615793]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO