1
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,55 10 12 658 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962.2.jpg

8,22 10 11 857 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/11/43/611143/7744195.2.jpg
8,09 10 938 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/56/70/685670/7808489.2.jpg
8,06 10 6 666 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/97/75/699775/7609962.2.jpg

Alien: Isolation

7,96 10 3 404 oceny społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/57/95/615795/7529774.2.jpg

Amnesia: The Dark Descent

7,95 10 4 298 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/16/82/611682/7601581.2.jpg
7,85 10 1 172 oceny społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/01/69/700169/7824272.2.jpg

7,83 10 1 350 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/77/15/747715/7723388.2.jpg
7,76 10 1 504 oceny społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/00/95/610095/7601580.2.jpg
7,76 10 857 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/74/20/707420/7735142.2.jpg
7,71 10 1 866 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/12/65/611265/7359961.2.jpg

Penumbra: Black plague

7,67 10 1 110 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/93/63/669363/7620524.2.jpg
7,67 10 5 101 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/08/85/700885/7765569.2.jpg
7,64 10 1 403 oceny społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/45/36/724536/7718089.2.jpg
7,54 10 2 929 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/00/88/680088/7802801.2.jpg
7,47 10 549 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/76/05/607605/7349975.2.jpg
7,42 10 7 057 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/87/30/608730/7351005.2.jpg
7,42 10 2 219 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/87/18/678718/7638047.2.jpg
7,32 10 2 922 oceny społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/11/95/611195/7498216.2.jpg
7,11 10 7 958 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/49/40/724940/7646107.2.jpg
7,07 10 1 542 oceny społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/25/68/702568/7867313.2.jpg
7,01 10 1 151 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/76/70/767670/7799572.2.jpg
7,00 10 580 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/56/14/705614/7867587.2.jpg
6,97 10 253 oceny społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/66/71/656671/7636734.2.jpg
6,96 10 1 886 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/78/18/727818/7657282.2.jpg
6,94 10 835 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/10/64/611064/7428266.2.jpg
6,86 10 570 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/60/11/656011/7741457.2.jpg
6,83 10 546 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/79/68/687968/7867574.2.jpg
6,80 10 328 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/44/76/744476/7696559.2.jpg
6,74 10 532 oceny społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/70/43/617043/7377670.2.jpg

Nosferatu: The Wrath of Malachi

6,72 10 468 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/38/17/643817/7589809.2.jpg
6,63 10 649 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/15/78/611578/7688067.2.jpg
6,53 10 398 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/60/88/646088/7565399.2.jpg
6,53 10 1 105 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/67/03/626703/7503190.2.jpg
6,50 10 527 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/55/88/685588/7699723.2.jpg
6,48 10 506 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/38/81/623881/7698074.2.jpg

6,48 10 2 714 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/80/44/688044/7833649.2.jpg
6,41 10 994 oceny społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/40/01/614001/7366559.2.jpg
6,38 10 277 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/65/22/686522/7693001.2.jpg
6,25 10 936 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/99/18/659918/7487010.2.jpg
6,16 10 2 457 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[611176,608591,611143,685670,699775,615795,611682,700169,747715,610095,707420,611265,669363,700885,724536,680088,607605,608730,678718,611195,724940,702568,767670,705614,656671,727818,611064,656011,687968,744476,617043,643817,611578,646088,626703,685588,623881,688044,614001,686522,659918]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 250)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO