Najlepsze gry FPP : grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,56 10 13 644 oceny społeczności
gatunekFPP / Logiczna
2
https://fwcdn.pl/fpo/11/43/611143/7744195.2.jpg
8,33 10 987 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962.2.jpg

8,23 10 12 568 ocen społeczności
gatunekFPP / Logiczna
4
https://fwcdn.pl/fpo/13/34/711334/7824119.2.jpg

Biohazard 7 resident evil

8,12 10 4 669 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/56/70/685670/7808489.2.jpg
8,04 10 8 144 oceny społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/57/81/855781/7945740.2.jpg

Biohazard Village

8,03 10 1 509 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/97/75/699775/7609962.2.jpg

Alien: Isolation

8,00 10 3 953 oceny społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/16/82/611682/7601581.2.jpg
7,99 10 1 229 ocen społeczności
gatunekFPP / Skradanka
9
https://fwcdn.pl/fpo/01/69/700169/7824272.2.jpg

7,99 10 1 655 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/57/95/615795/7529774.2.jpg

Amnesia: The Dark Descent

7,96 10 4 622 oceny społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/00/95/610095/7601580.2.jpg
7,95 10 898 ocen społeczności
gatunekFPP / Skradanka
12
https://fwcdn.pl/fpo/51/93/715193/7868167.2.jpg
7,85 10 310 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
13
https://fwcdn.pl/fpo/77/15/747715/7723388.2.jpg
7,85 10 1 921 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/12/65/611265/7359961.2.jpg

Penumbra: Black plague

7,80 10 1 168 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/74/20/707420/7735142.2.jpg
7,76 10 2 133 oceny społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/08/85/700885/7765569.2.jpg
7,75 10 1 614 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
17
https://fwcdn.pl/fpo/00/88/680088/7802801.2.jpg
7,66 10 571 ocen społeczności
gatunekFPP / Logiczna
18
https://fwcdn.pl/fpo/93/63/669363/7620524.2.jpg
7,66 10 5 862 oceny społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/45/36/724536/7718089.2.jpg
7,57 10 3 501 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
20
https://fwcdn.pl/fpo/87/30/608730/7351005.2.jpg
7,47 10 2 345 ocen społeczności
gatunekFPP / Akcja
21
https://fwcdn.pl/fpo/76/05/607605/7349975.2.jpg
7,40 10 7 501 ocen społeczności
gatunekFPP / Akcja
22
https://fwcdn.pl/fpo/90/72/809072/7961170.2.jpg
7,32 10 946 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/87/18/678718/7638047.2.jpg
7,31 10 3 336 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
24
https://fwcdn.pl/fpo/49/40/724940/7646107.2.jpg
7,17 10 1 876 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/38/12/613812/7377506.2.jpg
7,17 10 189 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/56/14/705614/7867587.2.jpg
7,13 10 408 ocen społeczności
gatunekFPP / Akcja
27
https://fwcdn.pl/fpo/78/18/727818/7657282.2.jpg
7,13 10 1 072 oceny społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/25/68/702568/7867313.2.jpg
7,11 10 1 636 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/02/31/630231/7458334.2.jpg
7,10 10 133 oceny społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/11/95/611195/7498216.2.jpg
7,09 10 8 493 oceny społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/76/70/767670/7799572.2.jpg
7,08 10 780 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/27/62/832762/7945616.2.jpg
7,06 10 483 oceny społeczności
gatunekFPP / Akcja
33
https://fwcdn.pl/fpo/83/96/768396/7754071.2.jpg
7,05 10 276 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/21/85/662185/7546043.2.jpg

Killzone Mercenary

7,01 10 201 ocen społeczności
gatunekFPP / Akcja
35
https://fwcdn.pl/fpo/66/71/656671/7636734.2.jpg
6,97 10 2 038 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/46/23/734623/7682006.2.jpg
6,97 10 893 oceny społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/79/68/687968/7867574.2.jpg
6,96 10 376 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/69/64/606964/7367941.2.jpg

Biohazard: The Darkside Chronicles

6,94 10 164 oceny społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/76/81/707681/7984933.2.jpg

6,93 10 293 oceny społeczności
gatunekFPP / Akcja / Sieciowa
40
https://fwcdn.pl/fpo/44/76/744476/7696559.2.jpg
6,93 10 684 oceny społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/10/64/611064/7428266.2.jpg
6,92 10 594 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
42
https://fwcdn.pl/fpo/43/48/854348/7984740.2.jpg
6,90 10 337 ocen społeczności
gatunekFPP / Akcja
43
https://fwcdn.pl/fpo/69/63/606963/7348416.2.jpg

Biohazard Umbrella Chronicles

6,89 10 178 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/16/19/751619/7727290.2.jpg
6,86 10 186 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
45
https://fwcdn.pl/fpo/60/11/656011/7741457.2.jpg
6,84 10 674 oceny społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/46/26/734626/7765548.2.jpg
6,75 10 119 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
47
https://fwcdn.pl/fpo/97/92/719792/7632797.2.jpg
6,75 10 112 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
48
https://fwcdn.pl/fpo/70/43/617043/7377670.2.jpg

Nosferatu: The Wrath of Malachi

6,75 10 489 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/49/61/614961/7372430.2.jpg
6,75 10 131 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
50
https://fwcdn.pl/fpo/59/59/875959/8001847.2.jpg
6,70 10 181 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
51
https://fwcdn.pl/fpo/62/75/846275/7935068.2.jpg
6,62 10 157 ocen społeczności
gatunekFPP / Logiczna
52
https://fwcdn.pl/fpo/38/17/643817/7589809.2.jpg
6,59 10 718 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
53
https://fwcdn.pl/fpo/93/32/819332/7880566.2.jpg
6,57 10 118 ocen społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/82/33/668233/7521388.2.jpg
6,56 10 227 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
55
https://fwcdn.pl/fpo/21/00/612100/7365313.2.jpg
6,56 10 186 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/18/07/701807/7598702.2.jpg
6,54 10 127 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
57
https://fwcdn.pl/fpo/54/64/10005464/8013183.2.jpg
6,52 10 100 ocen społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/15/78/611578/7688067.2.jpg
6,50 10 418 ocen społeczności
gatunekFPP / Akcja
59
https://fwcdn.pl/fpo/92/18/859218/7985166.2.jpg
6,50 10 135 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
60
https://fwcdn.pl/fpo/61/14/616114/7371167.2.jpg
6,49 10 136 ocen społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/67/03/626703/7503190.2.jpg
6,49 10 559 ocen społeczności
gatunekFPP / Akcja
62
https://fwcdn.pl/fpo/60/88/646088/7565399.2.jpg
6,46 10 1 279 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/55/88/685588/7699723.2.jpg
6,46 10 570 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
64
https://fwcdn.pl/fpo/38/81/623881/7698074.2.jpg

6,45 10 2 978 ocen społeczności
gatunekFPP / Skradanka
65
https://fwcdn.pl/fpo/80/44/688044/7833649.2.jpg
6,39 10 1 108 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
66
https://fwcdn.pl/fpo/47/79/644779/7833650.2.jpg
6,34 10 115 ocen społeczności
gatunekFPP / Logiczna
67
https://fwcdn.pl/fpo/19/84/781984/7779932.2.jpg
6,33 10 158 ocen społeczności
gatunekFPP / Skradanka
68
https://fwcdn.pl/fpo/46/47/824647/7993247.2.jpg
6,29 10 154 oceny społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/42/91/714291/7682816.2.jpg
6,29 10 193 oceny społeczności
gatunekFPP / Platformowa
70
https://fwcdn.pl/fpo/34/55/853455/7922853.2.jpg
6,29 10 202 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
71
https://fwcdn.pl/fpo/40/01/614001/7366559.2.jpg
6,28 10 285 ocen społeczności
gatunekFPP / Akcja
72
https://fwcdn.pl/fpo/38/59/613859/7366352.2.jpg
6,23 10 124 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
73
https://fwcdn.pl/fpo/77/33/777733/8018483.2.jpg

6,19 10 269 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
74
https://fwcdn.pl/fpo/65/22/686522/7693001.2.jpg
6,18 10 1 183 oceny społeczności
gatunekFPP / Akcja
75
https://fwcdn.pl/fpo/74/15/707415/7604046.2.jpg
6,17 10 162 oceny społeczności
76
https://fwcdn.pl/fpo/99/18/659918/7487010.2.jpg
6,10 10 2 573 oceny społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/70/22/687022/7896116.2.jpg

6,02 10 183 oceny społeczności
78
https://fwcdn.pl/fpo/56/88/615688/7372773.2.jpg

Gun Survivor 2 Biohazard Code: Veronica

5,86 10 118 ocen społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/28/27/862827/7934483.2.jpg
5,80 10 199 ocen społeczności
80
https://fwcdn.pl/fpo/10/20/661020/7517208.2.jpg

5,76 10 128 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
81
https://fwcdn.pl/fpo/89/22/618922/7421139.2.jpg
5,54 10 257 ocen społeczności
82
https://fwcdn.pl/fpo/70/25/627025/7670333.2.jpg

Sherlock Holmes: The Mystery of the Mummy

5,50 10 109 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
83
https://fwcdn.pl/fpo/84/88/808488/7845677.2.jpg
5,49 10 120 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
84
https://fwcdn.pl/fpo/02/66/680266/7573332.2.jpg
5,33 10 137 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
85
https://fwcdn.pl/fpo/57/93/615793/7542460.2.jpg

Shutter Island

5,28 10 144 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / FPP
86
https://fwcdn.pl/fpo/75/34/777534/7818706.2.jpg
5,28 10 191 ocen społeczności
gatunekFPP / Skradanka
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO