1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888.2.jpg
9,55 10 58 816 ocen
gatunekRPG
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517_1.2.jpg
9,41 10 25 998 ocen
gatunekRPG
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677_1.2.jpg
9,36 10 28 313 ocen
gatunekRPG
4
https://fwcdn.pl/fpo/84/42/608442/7607111.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia

9,10 10 38 353 oceny
gatunekStrategia / Turowa
5
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272.2.jpg
9,02 10 15 281 ocen
gatunekTPP / Akcja
6
https://fwcdn.pl/fpo/84/44/608444/7833334.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death

9,02 10 21 529 ocen
gatunekStrategia / Turowa
7
https://fwcdn.pl/fpo/25/90/642590/7709604.2.jpg
9,01 10 26 669 ocen
8
https://fwcdn.pl/fpo/84/43/608443/7657605.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: Armageddon's Blade

8,96 10 18 485 ocen
gatunekStrategia / Turowa
9
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461_1.2.jpg
8,80 10 47 092 oceny
gatunekTPP / Akcja
10
https://fwcdn.pl/fpo/82/38/608238/7607115.2.jpg

Diablo II: Lord of Destruction

8,79 10 20 560 ocen
gatunekRPG
11
https://fwcdn.pl/fpo/69/41/696941/7738940.2.jpg

Uncharted 4: A Thief's End

8,77 10 15 862 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
12
https://fwcdn.pl/fpo/75/48/767548/8050762.2.jpg
8,69 10 12 014 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
13
https://fwcdn.pl/fpo/85/97/608597/7622487.2.jpg
8,68 10 21 162 oceny
gatunekTPP / Akcja
14
https://fwcdn.pl/fpo/67/78/606778/7614150_1.2.jpg

Gothic II: Die Nacht des Raben

8,67 10 19 803 oceny
gatunekRPG
15
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609_1.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,66 10 9 560 ocen
gatunekRPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755_1.2.jpg
8,64 10 19 209 ocen
gatunekRPG
17
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,63 10 19 504 oceny
gatunekPrzygodowa
18
https://fwcdn.pl/fpo/82/46/608246/7603379_1.2.jpg
8,63 10 10 712 ocen
gatunekRPG / Turowa
19
https://fwcdn.pl/fpo/67/77/606777/7360545.2.jpg
8,63 10 23 687 ocen
gatunekRPG
20
https://fwcdn.pl/fpo/81/25/608125/7802219.2.jpg
8,60 10 23 474 oceny
gatunekRPG
21
https://fwcdn.pl/fpo/59/63/605963/8084412_1.2.jpg

8,56 10 25 863 oceny
gatunekRPG
22
https://fwcdn.pl/fpo/81/09/608109/7350736_1.2.jpg
8,54 10 38 092 oceny
gatunekRPG
23
https://fwcdn.pl/fpo/81/08/608108/7350734_1.2.jpg
8,50 10 39 254 oceny
gatunekRPG
24
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127_1.2.jpg
8,50 10 47 853 oceny
gatunekTPP / Akcja
25
https://fwcdn.pl/fpo/81/06/608106/7657607.2.jpg
8,49 10 14 273 oceny
gatunekRTS
26
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,48 10 33 231 ocen
gatunekRPG
27
https://fwcdn.pl/fpo/60/65/606065/7537701.2.jpg

Uncharted 2: Among Thieves

8,46 10 16 167 ocen
gatunekPrzygodowa
28
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_2.2.jpg
8,46 10 5 962 oceny
gatunekRPG
29
https://fwcdn.pl/fpo/81/05/608105/7657608.2.jpg
8,46 10 15 437 ocen
gatunekRTS
30
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_2.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,45 10 5 743 oceny
gatunekSkradanka / TPS
31
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/8112736.2.jpg
8,44 10 10 915 ocen
gatunekTPP / Akcja
32
https://fwcdn.pl/fpo/22/25/752225/7836945_1.2.jpg
8,44 10 11 095 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
33
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,43 10 31 345 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
34
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,43 10 18 084 oceny
gatunekPrzygodowa
35
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010_1.2.jpg
8,42 10 10 329 ocen
gatunekRPG
36
https://fwcdn.pl/fpo/54/68/775468/8112220.2.jpg
8,40 10 8 894 oceny
37
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524_1.2.jpg
8,38 10 5 811 ocen
38
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,38 10 8 667 ocen
gatunekRPG
39
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,38 10 14 067 ocen
gatunekFPP / Logiczna
40
https://fwcdn.pl/fpo/82/45/608245/7607121.2.jpg
8,36 10 9 416 ocen
gatunekRPG / Turowa
41
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736.2.jpg
8,36 10 13 027 ocen
gatunekFPS
42
https://fwcdn.pl/fpo/11/22/611122/7380532.2.jpg
8,36 10 15 521 ocen
gatunekRPG
43
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,36 10 23 612 ocen
gatunekTPS
44
https://fwcdn.pl/fpo/86/19/608619/7369363.2.jpg
8,34 10 9 190 ocen
gatunekRTS
45
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167_1.2.jpg
8,33 10 37 245 ocen
gatunekTPP / Akcja
46
https://fwcdn.pl/fpo/71/06/607106/7672156.2.jpg
8,32 10 10 422 oceny
47
https://fwcdn.pl/fpo/11/80/611180/7712550.2.jpg
8,31 10 5 675 ocen
gatunekRTS
48
https://fwcdn.pl/fpo/59/66/605966/7600242_1.2.jpg

Baldur's Gate II: Throne of Bhaal

8,30 10 5 834 oceny
gatunekRPG
49
https://fwcdn.pl/fpo/75/49/607549/7524351.2.jpg
8,30 10 16 856 ocen
gatunekPrzygodowa
50
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674_1.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,26 10 4 443 oceny
gatunekRPG
51
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,26 10 24 617 ocen
gatunekFPS
52
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528_1.2.jpg
8,26 10 19 023 oceny
gatunekRPG
53
https://fwcdn.pl/fpo/96/42/609642/7611449.2.jpg

Uncharted 3: Drake's Deception

8,25 10 14 991 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
54
https://fwcdn.pl/fpo/97/31/609731/7353023.2.jpg
8,25 10 7 516 ocen
gatunekTPP / Akcja
55
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/605868/8050019.2.jpg
8,24 10 10 150 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
56
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,24 10 15 380 ocen
gatunekTPP / Akcja
57
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,24 10 22 669 ocen
gatunekFPS
58
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641_1.2.jpg
8,24 10 23 189 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
59
https://fwcdn.pl/fpo/84/38/608438/7350939_1.2.jpg
8,21 10 10 215 ocen
gatunekFPS
60
https://fwcdn.pl/fpo/85/89/608589/7358025_1.2.jpg
8,20 10 18 468 ocen
gatunekFPS
61
https://fwcdn.pl/fpo/67/83/606783/7472136_1.2.jpg
8,20 10 5 277 ocen
62
https://fwcdn.pl/fpo/00/63/610063/7369947.2.jpg
8,19 10 9 470 ocen
gatunekRTS
63
https://fwcdn.pl/fpo/24/89/612489/7362794.2.jpg
64
https://fwcdn.pl/fpo/76/47/607647/7350092_1.2.jpg
8,18 10 7 109 ocen
gatunekRTS
65
https://fwcdn.pl/fpo/12/22/611222/7555614_1.2.jpg
8,18 10 5 659 ocen
gatunekPrzygodowa
66
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/7624937_1.2.jpg
8,17 10 4 958 ocen
67
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/608445/7350946_1.2.jpg
8,17 10 26 289 ocen
gatunekWyścigi
68
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,16 10 3 100 ocen
gatunekSkradanka / TPS
69
https://fwcdn.pl/fpo/63/42/606342/7601292_1.2.jpg
8,16 10 17 920 ocen
gatunekFPS
70
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,16 10 16 815 ocen
gatunekTPP / Akcja
71
https://fwcdn.pl/fpo/29/13/622913/7709572.2.jpg
8,14 10 11 074 oceny
gatunekBijatyka
72
https://fwcdn.pl/fpo/75/56/767556/8084278.2.jpg
8,14 10 7 696 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
73
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749_1.2.jpg

8,14 10 10 096 ocen
74
https://fwcdn.pl/fpo/24/90/612490/7362938.2.jpg
8,14 10 5 310 ocen
gatunekMMORPG
75
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,11 10 8 991 ocen
gatunekPrzygodowa
76
https://fwcdn.pl/fpo/86/01/608601/7350971_1.2.jpg
8,10 10 19 305 ocen
gatunekWyścigi
77
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598.2.jpg
8,10 10 10 118 ocen
gatunekRPG
78
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,10 10 10 253 oceny
gatunekPrzygodowa
79
https://fwcdn.pl/fpo/97/23/609723/7361432_1.2.jpg
8,09 10 7 446 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
80
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,08 10 26 258 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
81
https://fwcdn.pl/fpo/24/62/662462/7705874.2.jpg
8,08 10 12 255 ocen
82
https://fwcdn.pl/fpo/81/24/608124/7607288.2.jpg

8,07 10 9 691 ocen
gatunekRPG
83
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240_1.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,07 10 10 139 ocen
gatunekRPG
84
https://fwcdn.pl/fpo/60/66/606066/7359653_1.2.jpg

Dragon Age: Origins

8,06 10 14 935 ocen
gatunekRPG
85
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,06 10 10 965 ocen
gatunekFPS
86
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467.2.jpg
8,06 10 19 894 oceny
gatunekTPP / Akcja
87
https://fwcdn.pl/fpo/44/27/714427/7681924_1.2.jpg
8,06 10 3 817 ocen
gatunekRPG
88
https://fwcdn.pl/fpo/40/43/864043/8022453.2.jpg
8,06 10 2 538 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
89
https://fwcdn.pl/fpo/86/15/608615/7350985_1.2.jpg
8,05 10 8 974 oceny
gatunekMMORPG
90
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962_1.2.jpg

8,05 10 12 955 ocen
gatunekFPP / Logiczna
91
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966_1.2.jpg
8,05 10 10 200 ocen
gatunekRPG
92
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,04 10 13 788 ocen
gatunekTPS
93
https://fwcdn.pl/fpo/12/88/611288/7601289_1.2.jpg
8,04 10 15 027 ocen
gatunekTurowa / Taktyczna
94
https://fwcdn.pl/fpo/77/43/607743/7522874_1.2.jpg
8,02 10 4 030 ocen
gatunekPrzygodowa
95
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808_1.2.jpg
8,00 10 17 674 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
96
https://fwcdn.pl/fpo/11/12/611112/7601288_1.2.jpg
8,00 10 10 172 oceny
gatunekFPS
97
https://fwcdn.pl/fpo/84/41/608441/7599200.2.jpg
7,99 10 5 099 ocen
gatunekFPS
98
https://fwcdn.pl/fpo/47/56/614756/7530640.2.jpg
7,99 10 4 426 ocen
gatunekRPG
99
https://fwcdn.pl/fpo/69/58/606958/7582319.2.jpg

Biohazard 2

7,99 10 4 099 ocen
100
https://fwcdn.pl/fpo/42/28/744228/7693714_1.2.jpg
7,98 10 3 323 oceny
gatunekRPG
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
 • s - średnia ocena dla danego tytułu
 • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
 • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
 • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

  Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO

  Pobierz aplikację Filmwebu!

  Odkryj świat filmu w zasięgu Twojej ręki! Oglądaj, oceniaj i dziel się swoimi ulubionymi produkcjami z przyjaciółmi.
  phones