Najlepsze gry platformowe : grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/7481662.2.jpg
8,65 10 4 728 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/71/06/607106/7672156.2.jpg
8,57 10 9 926 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/45/10/714510/7746275.2.jpg
8,55 10 2 827 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/81/98/788198/7912956.2.jpg
8,44 10 796 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/79/33/777933/7813489.2.jpg
8,44 10 748 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/68/80/626880/7394416.2.jpg
8,42 10 2 874 oceny społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,38 10 9 637 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/15/99/631599/7588131.2.jpg
8,36 10 2 303 oceny społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/44/02/784402/7894929.2.jpg
8,36 10 818 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/28/71/692871/7615065.2.jpg
8,33 10 2 840 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/55/25/775525/7867484.2.jpg
8,27 10 1 630 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/16/73/631673/7589307.2.jpg
8,25 10 3 328 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/14/60/611460/7619924.2.jpg
8,23 10 1 783 oceny społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/17/53/611753/7364140.2.jpg
8,22 10 1 105 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/50/54/745054/7821939.2.jpg

8,21 10 2 350 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/657023/7586018.2.jpg
8,13 10 4 827 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/79/78/627978/7661336.2.jpg
8,12 10 690 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/40/99/634099/7405337_1.2.jpg

Akumajō Dracula X: Gekka no Yasōkyoku

8,11 10 339 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/98/69/639869/7708043.2.jpg

Spyro 2: Ripto's Rage!

8,11 10 757 ocen społeczności
gatunekTPP / Platformowa
20
https://fwcdn.pl/fpo/99/11/639911/7528953.2.jpg
8,10 10 775 ocen społeczności
gatunekTPP / Platformowa
21
https://fwcdn.pl/fpo/71/09/607109/7867332.2.jpg
8,08 10 603 oceny społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/92/22/639222/7708042.2.jpg
8,06 10 1 668 ocen społeczności
gatunekTPP / Platformowa
23
https://fwcdn.pl/fpo/64/37/606437/7347660.2.jpg

Prince of Persia: Warrior Within

8,05 10 6 098 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/71/12/607112/7363437.2.jpg
8,05 10 382 oceny społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/60/82/856082/7951986.2.jpg
8,03 10 317 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/29/59/622959/7481552.2.jpg
8,02 10 3 733 oceny społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/12/82/611282/7755916.2.jpg
8,01 10 479 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/51/48/745148/7808064.2.jpg
8,01 10 1 234 oceny społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/12/89/611289/7701765.2.jpg
8,01 10 3 187 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/80/21/608021/7744029.2.jpg

8,00 10 8 047 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/75/95/607595/7560168.2.jpg

Claw

8,00 10 3 440 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/90/22/809022/7908851.2.jpg
7,98 10 682 oceny społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/13/01/611301/7599427.2.jpg
7,97 10 1 026 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/24/15/612415/7361797.2.jpg
7,95 10 671 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/82/59/608259/7708317.2.jpg
7,89 10 1 809 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/76/44/607644/7724768.2.jpg
7,89 10 3 383 oceny społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/12/04/611204/7359214.2.jpg

7,88 10 1 214 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/37/60/613760/7754064.2.jpg
7,87 10 404 oceny społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/35/83/613583/7373629.2.jpg
7,85 10 524 oceny społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/72/67/607267/7377684.2.jpg
7,85 10 2 672 oceny społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/40/91/634091/7398290_1.2.jpg
7,83 10 954 oceny społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/71/13/607113/7363950.2.jpg
7,82 10 193 oceny społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/70/21/607021/7348531.2.jpg

Prince of Persia: The Two Thrones

7,79 10 4 797 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/99/33/609933/7773071.2.jpg
7,79 10 3 728 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/37/59/613759/7754174.2.jpg
7,77 10 308 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/14/17/711417/7824234.2.jpg
7,77 10 996 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/42/23/744223/7694143.2.jpg
7,76 10 1 421 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/88/10/738810/7777423.2.jpg
7,74 10 1 310 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/96/10/719610/7732562.2.jpg
7,74 10 1 754 oceny społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/99/41/609941/7665325.2.jpg
7,72 10 2 180 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/82/58/608258/7350863.2.jpg
7,72 10 2 940 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/19/82/611982/7528947.2.jpg
7,71 10 330 ocen społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/14/05/611405/7377036_1.2.jpg
7,69 10 381 ocen społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/72/66/607266/7349008.2.jpg
7,68 10 3 361 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/71/37/617137/7406408.2.jpg
7,68 10 579 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/35/70/613570/7416092.2.jpg
7,66 10 1 819 ocen społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/17/36/631736/7419459.2.jpg
7,66 10 401 ocen społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/65/21/816521/7869992.2.jpg
7,64 10 284 oceny społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/71/75/627175/7606261.2.jpg
7,63 10 2 073 oceny społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/70/20/607020/7348530.2.jpg

Prince of Persia: The Sands of Time

7,62 10 7 647 ocen społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/20/91/612091/7360604.2.jpg
7,60 10 626 ocen społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/10/12/811012/7869247.2.jpg

7,60 10 420 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/43/28/664328/7867011.2.jpg
7,55 10 714 ocen społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/88/04/628804/7531951.2.jpg

7,55 10 909 ocen społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/85/28/838528/7947304.2.jpg
7,54 10 258 ocen społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/22/27/612227/7560743.2.jpg
7,53 10 2 433 oceny społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/27/78/692778/7650475.2.jpg
7,53 10 1 131 ocen społeczności
gatunekRPG / Platformowa
68
https://fwcdn.pl/fpo/80/42/628042/7728334.2.jpg
7,53 10 126 ocen społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/71/11/607111/7348680.2.jpg
7,51 10 235 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/30/09/613009/7364273.2.jpg

7,50 10 356 ocen społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/24/16/612416/7788132.2.jpg
7,50 10 517 ocen społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/19/83/611983/7528948.2.jpg
7,46 10 414 ocen społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/11/25/611125/7373132.2.jpg
7,46 10 1 724 oceny społeczności
74
https://fwcdn.pl/fpo/99/10/629910/7813141.2.jpg
7,45 10 254 oceny społeczności
75
https://fwcdn.pl/fpo/80/07/608007/7526030.2.jpg
7,44 10 1 891 ocen społeczności
76
https://fwcdn.pl/fpo/66/04/626604/7591352.2.jpg
7,43 10 264 oceny społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/21/26/612126/7724767.2.jpg

7,43 10 1 532 oceny społeczności
78
https://fwcdn.pl/fpo/57/84/855784/7961860.2.jpg
7,43 10 140 ocen społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/33/17/613317/7401317.2.jpg

7,41 10 2 092 oceny społeczności
80
https://fwcdn.pl/fpo/47/37/624737/7388553_1.2.jpg
7,41 10 293 oceny społeczności
81
https://fwcdn.pl/fpo/76/66/667666/7622889.2.jpg
7,40 10 379 ocen społeczności
82
https://fwcdn.pl/fpo/90/97/809097/7895327.2.jpg
7,39 10 614 ocen społeczności
83
https://fwcdn.pl/fpo/52/66/625266/7423629.2.jpg
7,39 10 1 094 oceny społeczności
84
https://fwcdn.pl/fpo/16/50/611650/7359262.2.jpg
7,38 10 597 ocen społeczności
85
https://fwcdn.pl/fpo/12/71/691271/7574240.2.jpg
7,38 10 172 oceny społeczności
86
https://fwcdn.pl/fpo/17/79/631779/7452499_1.2.jpg
7,37 10 161 ocen społeczności
87
https://fwcdn.pl/fpo/62/25/856225/7924637.2.jpg

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

7,36 10 203 oceny społeczności
88
https://fwcdn.pl/fpo/97/48/729748/7662696.2.jpg

Chip to Dale no Daisakusen

7,36 10 258 ocen społeczności
89
https://fwcdn.pl/fpo/12/93/611293/7378307.2.jpg

Kao the Kangaroo: Round 2

7,35 10 1 708 ocen społeczności
90
https://fwcdn.pl/fpo/87/39/618739/7376886.2.jpg
7,34 10 328 ocen społeczności
91
https://fwcdn.pl/fpo/23/84/662384/7481807.2.jpg
7,34 10 385 ocen społeczności
92
https://fwcdn.pl/fpo/28/24/622824/7734442.2.jpg

Akumajou Dracula

7,31 10 312 ocen społeczności
93
https://fwcdn.pl/fpo/25/89/632589/7437901.2.jpg
7,31 10 193 oceny społeczności
94
https://fwcdn.pl/fpo/29/54/642954/7599595.2.jpg
7,30 10 140 ocen społeczności
95
https://fwcdn.pl/fpo/32/20/693220/7568721.2.jpg
7,30 10 249 ocen społeczności
96
https://fwcdn.pl/fpo/94/28/709428/7784612.2.jpg
7,29 10 312 ocen społeczności
97
https://fwcdn.pl/fpo/99/32/609932/7775912.2.jpg
7,29 10 1 217 ocen społeczności
98
https://fwcdn.pl/fpo/61/33/616133/7371442_1.2.jpg
7,25 10 1 186 ocen społeczności
99
https://fwcdn.pl/fpo/34/69/683469/7543702.2.jpg
7,23 10 253 oceny społeczności
100
https://fwcdn.pl/fpo/37/97/613797/7744587.2.jpg

7,23 10 354 oceny społeczności
{"type":"videogame","ids":[614042,607106,714510,788198,777933,626880,631631,631599,784402,692871,775525,631673,611460,611753,745054,657023,627978,634099,639869,639911,607109,639222,606437,607112,856082,622959,611282,745148,611289,608021,607595,809022,611301,612415,608259,607644,611204,613760,613583,607267,634091,607113,607021,609933,613759,711417,744223,738810,719610,609941,608258,611982,611405,607266,617137,613570,631736,816521,627175,607020,612091,811012,664328,628804,838528,612227,692778,628042,607111,613009,612416,611983,611125,629910,608007,626604,612126,855784,613317,624737,667666,809097,625266,611650,691271,631779,856225,729748,611293,618739,662384,622824,632589,642954,693220,709428,609932,616133,683469,613797]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO