1
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/7481662.2.jpg
8,59 10 4 629 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/71/06/607106/7672156.2.jpg
8,54 10 9 663 oceny społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/45/10/714510/7746275.2.jpg
8,44 10 2 471 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,36 10 9 405 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/68/80/626880/7394416.2.jpg
8,32 10 2 835 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/15/99/631599/7588131.2.jpg
8,25 10 2 232 oceny społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/28/71/692871/7615065.2.jpg
8,24 10 2 747 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/16/73/631673/7589307.2.jpg
8,18 10 3 212 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/55/25/775525/7867484.2.jpg
8,14 10 1 438 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/50/54/745054/7821939.2.jpg

8,10 10 2 041 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/14/60/611460/7619924.2.jpg
8,10 10 1 743 oceny społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/657023/7586018.2.jpg
8,10 10 4 511 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/64/37/606437/7347660.2.jpg

Prince of Persia: Warrior Within

8,02 10 5 977 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/17/53/611753/7364140.2.jpg
8,01 10 1 082 oceny społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/80/21/608021/7744029.2.jpg

7,99 10 7 724 oceny społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/29/59/622959/7481552.2.jpg
7,97 10 3 632 oceny społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/12/89/611289/7701765.2.jpg
7,94 10 3 114 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/92/22/639222/7708042.2.jpg
7,93 10 1 612 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/75/95/607595/7560168.2.jpg

Claw

7,93 10 3 374 oceny społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/79/78/627978/7661336.2.jpg
7,87 10 635 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/81/98/788198/7912956.2.jpg
7,86 10 467 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/99/11/639911/7528953.2.jpg
7,86 10 752 oceny społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/98/69/639869/7708043.2.jpg

Spyro 2: Ripto's Rage!

7,84 10 731 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/76/44/607644/7724768.2.jpg
7,82 10 3 292 oceny społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/51/48/745148/7808064.2.jpg
7,82 10 1 068 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/13/01/611301/7599427.2.jpg
7,80 10 991 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/71/09/607109/7867332.2.jpg
7,78 10 567 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/82/59/608259/7708317.2.jpg
7,78 10 1 745 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/72/67/607267/7377684.2.jpg
7,77 10 2 546 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/70/21/607021/7348531.2.jpg

Prince of Persia: The Two Thrones

7,75 10 4 701 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/12/04/611204/7359214.2.jpg

7,73 10 1 202 oceny społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/99/33/609933/7773071.2.jpg
7,73 10 3 644 oceny społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/90/22/809022/7908851.2.jpg
7,68 10 562 oceny społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/24/15/612415/7361797.2.jpg
7,68 10 640 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/12/82/611282/7755916.2.jpg
7,68 10 450 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/82/58/608258/7350863.2.jpg
7,67 10 2 836 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/96/10/719610/7732562.2.jpg
7,66 10 1 331 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/40/91/634091/7398290_1.2.jpg
7,66 10 931 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/40/99/634099/7405337_1.2.jpg

Akumajō Dracula X: Gekka no Yasōkyoku

7,66 10 321 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/99/41/609941/7665325.2.jpg
7,65 10 2 123 oceny społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/42/23/744223/7694143.2.jpg
7,64 10 1 230 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/72/66/607266/7349008.2.jpg
7,62 10 3 218 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/70/20/607020/7348530.2.jpg

Prince of Persia: The Sands of Time

7,60 10 7 462 oceny społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/14/17/711417/7824234.2.jpg
7,59 10 896 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/71/12/607112/7363437.2.jpg
7,58 10 332 oceny społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/35/70/613570/7416092.2.jpg
7,58 10 1 765 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/35/83/613583/7373629.2.jpg
7,57 10 506 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/88/10/738810/7777423.2.jpg
7,53 10 897 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/71/75/627175/7606261.2.jpg
7,51 10 1 894 oceny społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/37/60/613760/7754064.2.jpg
7,50 10 381 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/71/37/617137/7406408.2.jpg
7,44 10 574 oceny społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/27/78/692778/7650475.2.jpg
7,42 10 1 090 ocen społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/88/04/628804/7531951.2.jpg

7,40 10 877 ocen społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/37/59/613759/7754174.2.jpg
7,39 10 294 oceny społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/20/91/612091/7360604.2.jpg
7,39 10 587 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/14/05/611405/7377036_1.2.jpg
7,39 10 376 ocen społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/43/28/664328/7867011.2.jpg
7,38 10 695 ocen społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/80/07/608007/7526030.2.jpg
7,37 10 1 834 oceny społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/17/36/631736/7419459.2.jpg
7,37 10 378 ocen społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/11/25/611125/7373132.2.jpg
7,37 10 1 602 oceny społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/19/82/611982/7528947.2.jpg
7,36 10 317 ocen społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/33/17/613317/7401317.2.jpg

7,35 10 2 030 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/21/26/612126/7724767.2.jpg

7,35 10 1 487 ocen społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/52/66/625266/7423629.2.jpg
7,29 10 1 044 oceny społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/24/16/612416/7788132.2.jpg
7,29 10 498 ocen społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/12/93/611293/7378307.2.jpg

Kao the Kangaroo: Round 2

7,26 10 1 583 oceny społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/30/09/613009/7364273.2.jpg

7,25 10 343 oceny społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/19/83/611983/7528948.2.jpg
7,22 10 397 ocen społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/16/50/611650/7359262.2.jpg
7,21 10 585 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/99/32/609932/7775912.2.jpg
7,19 10 1 180 ocen społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/61/33/616133/7371442_1.2.jpg
7,16 10 1 151 ocen społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/10/12/811012/7869247.2.jpg

7,16 10 284 oceny społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/47/37/624737/7388553_1.2.jpg
7,14 10 281 ocen społeczności
74
https://fwcdn.pl/fpo/76/66/667666/7622889.2.jpg
7,13 10 345 ocen społeczności
75
https://fwcdn.pl/fpo/23/84/662384/7481807.2.jpg
7,12 10 381 ocen społeczności
76
https://fwcdn.pl/fpo/66/04/626604/7591352.2.jpg
7,11 10 255 ocen społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/87/39/618739/7376886.2.jpg
7,11 10 316 ocen społeczności
78
https://fwcdn.pl/fpo/90/97/809097/7895327.2.jpg
7,10 10 401 ocen społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/21/23/612123/7360718.2.jpg

KAO the Kangaroo

7,10 10 2 892 oceny społeczności
80
https://fwcdn.pl/fpo/28/24/622824/7734442.2.jpg

Akumajou Dracula

7,06 10 291 ocen społeczności
81
https://fwcdn.pl/fpo/94/28/709428/7784612.2.jpg
7,06 10 303 oceny społeczności
82
https://fwcdn.pl/fpo/70/19/607019/7500667.2.jpg
7,05 10 4 543 oceny społeczności
83
https://fwcdn.pl/fpo/61/41/656141/7824101.2.jpg
7,05 10 705 ocen społeczności
84
https://fwcdn.pl/fpo/36/31/623631/7432022.2.jpg

Jazz Jackrabbit 2: The Christmas Chronicles

7,04 10 445 ocen społeczności
85
https://fwcdn.pl/fpo/19/91/611991/7586515.2.jpg
7,04 10 486 ocen społeczności
86
https://fwcdn.pl/fpo/37/97/613797/7744587.2.jpg

7,03 10 349 ocen społeczności
87
https://fwcdn.pl/fpo/19/90/611990/7681835.2.jpg
7,01 10 693 oceny społeczności
88
https://fwcdn.pl/fpo/07/68/620768/7833627.2.jpg
6,98 10 467 ocen społeczności
89
https://fwcdn.pl/fpo/35/18/623518/7506729.2.jpg

Sly Cooper: Thieves in Time

6,96 10 301 ocen społeczności
90
https://fwcdn.pl/fpo/99/30/609930/7560991.2.jpg
6,95 10 688 ocen społeczności
91
https://fwcdn.pl/fpo/38/46/643846/7802908.2.jpg
6,93 10 983 oceny społeczności
92
https://fwcdn.pl/fpo/21/17/682117/7664099.2.jpg
6,91 10 374 oceny społeczności
93
https://fwcdn.pl/fpo/13/69/621369/7612915.2.jpg
6,91 10 286 ocen społeczności
94
https://fwcdn.pl/fpo/70/22/607022/7348533.2.jpg

Prince of Persia: The Forgotten Sands

6,90 10 3 149 ocen społeczności
95
https://fwcdn.pl/fpo/26/23/622623/7452449.2.jpg
6,89 10 265 ocen społeczności
96
https://fwcdn.pl/fpo/37/02/693702/7867748.2.jpg
6,85 10 331 ocen społeczności
97
https://fwcdn.pl/fpo/94/60/689460/7590147.2.jpg

The LEGO Movie Videogame

6,84 10 616 ocen społeczności
98
https://fwcdn.pl/fpo/54/33/655433/7518619.2.jpg
6,82 10 473 oceny społeczności
99
https://fwcdn.pl/fpo/01/07/650107/7657996.2.jpg
6,82 10 630 ocen społeczności
100
https://fwcdn.pl/fpo/32/63/613263/7556648.2.jpg

6,78 10 1 010 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[614042,607106,714510,631631,626880,631599,692871,631673,775525,745054,611460,657023,606437,611753,608021,622959,611289,639222,607595,627978,788198,639911,639869,607644,745148,611301,607109,608259,607267,607021,611204,609933,809022,612415,611282,608258,719610,634091,634099,609941,744223,607266,607020,711417,607112,613570,613583,738810,627175,613760,617137,692778,628804,613759,612091,611405,664328,608007,631736,611125,611982,613317,612126,625266,612416,611293,613009,611983,611650,609932,616133,811012,624737,667666,662384,626604,618739,809097,612123,622824,709428,607019,656141,623631,611991,613797,611990,620768,623518,609930,643846,682117,621369,607022,622623,693702,689460,655433,650107,613263]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 250)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO