Najlepsze gry skradanki : grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_1.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,90 10 5 485 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
2
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,88 10 2 911 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
3
https://fwcdn.pl/fpo/92/13/609213/7351610.2.jpg
8,50 10 1 747 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
4
https://fwcdn.pl/fpo/31/12/613112/7365210.2.jpg
8,49 10 566 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
5
https://fwcdn.pl/fpo/92/12/609212/7351609.2.jpg
8,24 10 1 623 oceny społeczności
gatunekSkradanka / TPS
6
https://fwcdn.pl/fpo/31/11/613111/7663696.2.jpg
8,15 10 1 020 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
7
https://fwcdn.pl/fpo/78/64/607864/7350556.2.jpg
8,13 10 3 207 ocen społeczności
gatunekTPP / Skradanka
8
https://fwcdn.pl/fpo/70/95/607095/7348672.2.jpg

Hitman: Blood Money

8,10 10 6 755 ocen społeczności
gatunekSkradanka
9
https://fwcdn.pl/fpo/38/09/663809/7681707.2.jpg
8,06 10 2 488 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
10
https://fwcdn.pl/fpo/81/69/628169/7494877.2.jpg
8,03 10 8 091 ocen społeczności
gatunekFPS / Skradanka
11
https://fwcdn.pl/fpo/16/82/611682/7601581.2.jpg
8,01 10 1 198 ocen społeczności
gatunekFPP / Skradanka
12
https://fwcdn.pl/fpo/70/93/607093/7348669.2.jpg
8,00 10 5 836 ocen społeczności
gatunekSkradanka
13
https://fwcdn.pl/fpo/00/95/610095/7601580.2.jpg
7,96 10 881 ocen społeczności
gatunekFPP / Skradanka
14
https://fwcdn.pl/fpo/12/47/711247/7822308.2.jpg
7,93 10 700 ocen społeczności
gatunekFPS / Skradanka
15
https://fwcdn.pl/fpo/22/66/612266/7601582.2.jpg
7,93 10 1 598 ocen społeczności
gatunekSkradanka
16
https://fwcdn.pl/fpo/19/29/611929/7527711.2.jpg
7,92 10 627 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
17
https://fwcdn.pl/fpo/58/86/725886/7741454.2.jpg
7,91 10 1 870 ocen społeczności
gatunekFPS / Skradanka
18
https://fwcdn.pl/fpo/63/52/606352/7347539.2.jpg

The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay

7,88 10 2 963 oceny społeczności
gatunekFPS / Skradanka
19
https://fwcdn.pl/fpo/12/43/711243/7622157.2.jpg
7,82 10 758 ocen społeczności
gatunekFPS / Skradanka
20
https://fwcdn.pl/fpo/86/21/608621/7710725.2.jpg
7,82 10 2 755 ocen społeczności
gatunekSkradanka
21
https://fwcdn.pl/fpo/79/23/617923/7449019.2.jpg

Hitman: Absolution

7,77 10 6 377 ocen społeczności
gatunekTPP / Skradanka
22
https://fwcdn.pl/fpo/19/36/641936/7602020.2.jpg
7,74 10 2 167 ocen społeczności
gatunekTPP / Skradanka / Akcja
23
https://fwcdn.pl/fpo/99/21/639921/7627993.2.jpg

Rittai Ninja Katsugeki: Tenchu 2

7,66 10 269 ocen społeczności
gatunekTPP / Skradanka
24
https://fwcdn.pl/fpo/78/67/607867/7364024.2.jpg
7,66 10 1 978 ocen społeczności
gatunekTPP / Skradanka
25
https://fwcdn.pl/fpo/92/60/639260/7627992.2.jpg

Rittai Ninja Katsugeki Tenchu

7,63 10 348 ocen społeczności
gatunekTPP / Skradanka
26
https://fwcdn.pl/fpo/43/28/664328/7867011.2.jpg
7,55 10 714 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/70/94/607094/7828861.2.jpg

Hitman: Contracts

7,54 10 4 402 oceny społeczności
gatunekSkradanka
28
https://fwcdn.pl/fpo/70/92/607092/7712557.2.jpg
7,52 10 4 061 ocen społeczności
gatunekTPP / Skradanka
29
https://fwcdn.pl/fpo/43/29/744329/7752382.2.jpg

7,51 10 1 694 oceny społeczności
gatunekTPP / Skradanka
30
https://fwcdn.pl/fpo/89/89/808989/7848375.2.jpg
7,50 10 564 oceny społeczności
gatunekTPP / Skradanka
31
https://fwcdn.pl/fpo/59/03/615903/7370606.2.jpg
7,42 10 203 oceny społeczności
gatunekTPP / Skradanka
32
https://fwcdn.pl/fpo/87/41/608741/7367304.2.jpg
7,32 10 2 802 oceny społeczności
gatunekSkradanka / TPS
33
https://fwcdn.pl/fpo/81/94/788194/7793107.2.jpg
7,28 10 459 ocen społeczności
gatunekFPS / Skradanka
34
https://fwcdn.pl/fpo/16/30/611630/7678609.2.jpg
7,21 10 1 031 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
35
https://fwcdn.pl/fpo/13/79/611379/7441475.2.jpg
7,17 10 1 539 ocen społeczności
gatunekTPP / Skradanka
36
https://fwcdn.pl/fpo/33/83/703383/7596127.2.jpg
7,17 10 1 335 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
37
https://fwcdn.pl/fpo/57/93/855793/7939941.2.jpg
6,90 10 135 ocen społeczności
gatunekTPP / Skradanka
38
https://fwcdn.pl/fpo/78/65/607865/7614260.2.jpg
6,90 10 1 574 oceny społeczności
gatunekTPP / Skradanka
39
https://fwcdn.pl/fpo/20/56/622056/7383564.2.jpg
6,87 10 145 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/58/88/845888/7967362.2.jpg
6,82 10 207 ocen społeczności
gatunekSkradanka / Akcja
41
https://fwcdn.pl/fpo/13/80/611380/7358129.2.jpg
6,72 10 578 ocen społeczności
gatunekTPP / Skradanka
42
https://fwcdn.pl/fpo/31/10/613110/7364709.2.jpg
6,71 10 182 oceny społeczności
gatunekSkradanka / TPS
43
https://fwcdn.pl/fpo/14/09/751409/7746462.2.jpg
6,63 10 146 ocen społeczności
gatunekSkradanka
44
https://fwcdn.pl/fpo/38/81/623881/7698074.2.jpg

6,47 10 2 840 ocen społeczności
gatunekFPP / Skradanka
45
https://fwcdn.pl/fpo/80/77/708077/7670125.2.jpg
6,45 10 366 ocen społeczności
gatunekSkradanka
46
https://fwcdn.pl/fpo/20/55/622055/7772451.2.jpg
6,41 10 191 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/33/64/773364/7755962.2.jpg
6,27 10 147 ocen społeczności
gatunekSkradanka
48
https://fwcdn.pl/fpo/88/84/608884/7374913.2.jpg
6,22 10 170 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
49
https://fwcdn.pl/fpo/77/43/687743/7599418.2.jpg
6,21 10 117 ocen społeczności
gatunekSkradanka / Akcja
50
https://fwcdn.pl/fpo/75/10/607510/7349768.2.jpg
6,19 10 228 ocen społeczności
gatunekSkradanka
51
https://fwcdn.pl/fpo/75/48/607548/7443308.2.jpg
6,16 10 385 ocen społeczności
gatunekSkradanka
52
https://fwcdn.pl/fpo/94/20/789420/7797202.2.jpg
6,04 10 140 ocen społeczności
gatunekSkradanka / Akcja
53
https://fwcdn.pl/fpo/72/81/617281/7373616.2.jpg
5,67 10 141 ocen społeczności
gatunekTPP / Skradanka
54
https://fwcdn.pl/fpo/67/82/606782/7358858.2.jpg
5,56 10 281 ocen społeczności
gatunekTPP / Skradanka
55
https://fwcdn.pl/fpo/75/34/777534/7818706.2.jpg
5,48 10 157 ocen społeczności
gatunekFPP / Skradanka
56
https://fwcdn.pl/fpo/44/85/634485/7437949.2.jpg
3,19 10 189 ocen społeczności
gatunekTPP / Skradanka
{"type":"videogame","ids":[609211,609216,609213,613112,609212,613111,607864,607095,663809,628169,611682,607093,610095,711247,612266,611929,725886,606352,711243,608621,617923,641936,639921,607867,639260,664328,607094,607092,744329,808989,615903,608741,788194,611630,611379,703383,855793,607865,622056,845888,611380,613110,751409,623881,708077,622055,773364,608884,687743,607510,607548,789420,617281,606782,777534,634485]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO