1
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_1.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,84 10 5 395 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,77 10 2 845 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/92/13/609213/7351610.2.jpg
8,34 10 1 700 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/92/12/609212/7351609.2.jpg
8,11 10 1 590 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/31/12/613112/7365210.2.jpg
8,10 10 549 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/70/95/607095/7348672.2.jpg

Hitman: Blood Money

8,07 10 6 616 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/78/64/607864/7350556.2.jpg
8,05 10 3 148 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/81/69/628169/7494877.2.jpg
8,01 10 7 803 oceny społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/38/09/663809/7681707.2.jpg
7,97 10 2 314 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/70/93/607093/7348669.2.jpg
7,96 10 5 727 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/31/11/613111/7663696.2.jpg
7,93 10 976 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/16/82/611682/7601581.2.jpg
7,84 10 1 172 oceny społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/63/52/606352/7347539.2.jpg

The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay

7,82 10 2 929 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/22/66/612266/7601582.2.jpg
7,80 10 1 563 oceny społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/58/86/725886/7741454.2.jpg
7,78 10 1 656 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/79/23/617923/7449019.2.jpg

Hitman: Absolution

7,76 10 6 191 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/00/95/610095/7601580.2.jpg
7,75 10 857 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/86/21/608621/7710725.2.jpg
7,75 10 2 708 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/19/29/611929/7527711.2.jpg
7,67 10 605 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/12/47/711247/7822308.2.jpg
7,67 10 657 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/19/36/641936/7602020.2.jpg
7,66 10 2 095 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/12/43/711243/7622157.2.jpg
7,60 10 713 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/78/67/607867/7364024.2.jpg
7,57 10 1 946 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/70/94/607094/7828861.2.jpg

Hitman: Contracts

7,51 10 4 342 oceny społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/70/92/607092/7712557.2.jpg
7,49 10 3 988 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/43/29/744329/7752382.2.jpg

7,40 10 1 422 oceny społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/43/28/664328/7867011.2.jpg
7,38 10 695 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/92/60/639260/7627992.2.jpg

Rittai Ninja Katsugeki Tenchu

7,31 10 336 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/99/21/639921/7627993.2.jpg

Rittai Ninja Katsugeki: Tenchu 2

7,28 10 261 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/87/41/608741/7367304.2.jpg
7,28 10 2 756 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/89/89/808989/7848375.2.jpg
7,14 10 377 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/16/30/611630/7678609.2.jpg
7,12 10 1 010 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/13/79/611379/7441475.2.jpg
7,11 10 1 505 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/33/83/703383/7596127.2.jpg
7,10 10 1 257 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/81/94/788194/7793107.2.jpg
7,09 10 386 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/78/65/607865/7614260.2.jpg
6,86 10 1 537 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/13/80/611380/7358129.2.jpg
6,67 10 562 oceny społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/38/81/623881/7698074.2.jpg

6,48 10 2 715 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/80/77/708077/7670125.2.jpg
6,45 10 334 oceny społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/75/48/607548/7443308.2.jpg
6,22 10 382 oceny społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/67/82/606782/7358858.2.jpg
5,81 10 280 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[609211,609216,609213,609212,613112,607095,607864,628169,663809,607093,613111,611682,606352,612266,725886,617923,610095,608621,611929,711247,641936,711243,607867,607094,607092,744329,664328,639260,639921,608741,808989,611630,611379,703383,788194,607865,611380,623881,708077,607548,606782]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 250)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO