Najlepsze gry strategiczne : grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/84/42/608442/7607111.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia

9,18 10 37 030 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
2
https://fwcdn.pl/fpo/84/44/608444/7833334.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death

9,16 10 21 018 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
3
https://fwcdn.pl/fpo/84/43/608443/7657605.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: Armageddon's Blade

9,12 10 18 040 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
4
https://fwcdn.pl/fpo/21/82/662182/7823651.2.jpg
8,54 10 1 899 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/52/62/615262/7580985.2.jpg
8,43 10 901 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
6
https://fwcdn.pl/fpo/41/98/684198/7555599.2.jpg

Civilization V: Brave New World

8,43 10 2 048 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
7
https://fwcdn.pl/fpo/22/28/612228/7560387.2.jpg
8,35 10 1 095 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/24/86/612486/7713385.2.jpg
8,29 10 1 455 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
9
https://fwcdn.pl/fpo/24/80/612480/7451074.2.jpg
8,20 10 1 044 oceny społeczności
gatunekStrategia / Turowa
10
https://fwcdn.pl/fpo/80/09/608009/7608095.2.jpg
8,18 10 5 300 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
11
https://fwcdn.pl/fpo/88/73/608873/7351028.2.jpg
8,14 10 3 246 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
12
https://fwcdn.pl/fpo/88/76/608876/7351033.2.jpg
8,14 10 1 819 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/23/99/622399/7448568.2.jpg

Crusader Kings II

8,14 10 1 014 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/62/28/656228/7714566.2.jpg

Civilization V: Gods & Kings

8,12 10 1 161 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
15
https://fwcdn.pl/fpo/12/91/611291/7601287.2.jpg

Disciples II: Dark Prophecy

8,10 10 1 906 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
16
https://fwcdn.pl/fpo/22/67/612267/7361056.2.jpg

Disciples II: Rise of the Elves

8,07 10 1 314 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
17
https://fwcdn.pl/fpo/24/83/612483/7362664.2.jpg
8,05 10 462 oceny społeczności
gatunekStrategia / Turowa
18
https://fwcdn.pl/fpo/60/17/706017/7658503.2.jpg
8,00 10 4 207 ocen społeczności
gatunekStrategia
19
https://fwcdn.pl/fpo/23/07/612307/7361251.2.jpg
7,98 10 1 371 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/52/64/615264/7729485.2.jpg
7,98 10 369 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
21
https://fwcdn.pl/fpo/51/35/725135/7757146.2.jpg
7,97 10 219 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/85/53/618553/7608311.2.jpg

Zeus: Master of Olympus

7,97 10 2 345 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/24/81/612481/7362665.2.jpg
7,94 10 1 289 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
24
https://fwcdn.pl/fpo/24/77/722477/7686638.2.jpg
7,93 10 1 929 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/14/43/611443/7356637.2.jpg

Heroes of Might and Magic V: Tribes of the East

7,91 10 3 817 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
26
https://fwcdn.pl/fpo/87/27/608727/7700913.2.jpg
7,90 10 3 528 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
27
https://fwcdn.pl/fpo/16/90/691690/7574942.2.jpg
7,90 10 668 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
28
https://fwcdn.pl/fpo/67/16/616716/7611635.2.jpg

Poseidon: Zeus Official Expansion

7,86 10 607 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/20/12/612012/7361441.2.jpg

Heroes Chronicles: Clash of the Dragons

7,86 10 523 oceny społeczności
gatunekStrategia / Turowa
30
https://fwcdn.pl/fpo/37/65/613765/7371953.2.jpg

Disciples II: Servants of the Dark

7,85 10 489 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
31
https://fwcdn.pl/fpo/37/64/613764/7371952.2.jpg

Disciples II: Guardians of the Light

7,84 10 541 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
32
https://fwcdn.pl/fpo/26/54/612654/7363166.2.jpg
7,82 10 328 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/36/92/643692/7498009.2.jpg
7,81 10 2 280 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
34
https://fwcdn.pl/fpo/00/57/610057/7709561.2.jpg
7,75 10 2 179 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/87/28/608728/7351003_1.2.jpg
7,75 10 837 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
36
https://fwcdn.pl/fpo/46/49/774649/7836878.2.jpg
7,71 10 993 oceny społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/42/80/614280/7713390.2.jpg

Civilization II: Test of Time

7,69 10 251 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
38
https://fwcdn.pl/fpo/20/13/612013/7361582.2.jpg

Heroes Chronicles: Master of the Elements

7,69 10 401 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
39
https://fwcdn.pl/fpo/27/75/612775/7363219.2.jpg

Anno 1602: Erschaffung einer neuen Welt

7,66 10 990 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/41/68/624168/7395103.2.jpg
7,66 10 294 oceny społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/37/20/743720/7721351.2.jpg

7,65 10 882 oceny społeczności
gatunekStrategia / Turowa
42
https://fwcdn.pl/fpo/53/02/765302/7736906.2.jpg
7,63 10 1 580 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
43
https://fwcdn.pl/fpo/44/85/614485/7373608.2.jpg
7,63 10 241 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
44
https://fwcdn.pl/fpo/56/35/615635/7372709.2.jpg

SimCity 4: Rush Hour

7,63 10 515 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/14/21/611421/7828713.2.jpg

Heroes of Might and Magic V: Hammers of Fate

7,61 10 2 798 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
46
https://fwcdn.pl/fpo/94/69/609469/7352140.2.jpg
7,59 10 482 oceny społeczności
gatunekStrategia / Turowa
47
https://fwcdn.pl/fpo/19/34/611934/7383608.2.jpg
7,57 10 1 654 oceny społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/14/29/611429/7359980.2.jpg

Anno: Erschaffe eine neue Welt

7,56 10 1 473 oceny społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/20/14/612014/7361583.2.jpg

Heroes Chronicles: Conquest of the Underworld

7,53 10 322 oceny społeczności
gatunekStrategia / Turowa
50
https://fwcdn.pl/fpo/20/15/612015/7361420_1.2.jpg

Heroes Chronicles: Warlords of the Wasterlands

7,53 10 343 oceny społeczności
gatunekStrategia / Turowa
51
https://fwcdn.pl/fpo/10/62/611062/7358664.2.jpg
7,53 10 1 977 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/00/58/610058/7357609.2.jpg
7,53 10 1 018 ocen społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/24/82/612482/7365801.2.jpg
7,52 10 307 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
54
https://fwcdn.pl/fpo/96/18/629618/7391534.2.jpg

Europa Universalis III: Heir to the Throne

7,51 10 248 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/39/49/613949/7714456.2.jpg

Disciples: Secred Lands

7,50 10 661 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
56
https://fwcdn.pl/fpo/14/41/611441/7703782.2.jpg
7,49 10 1 990 ocen społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/42/43/614243/7555579.2.jpg
7,48 10 646 ocen społeczności
gatunekRPG / Strategia
58
https://fwcdn.pl/fpo/27/77/612777/7363184.2.jpg

Anno 1404: Venedig

7,46 10 437 ocen społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/56/38/615638/7375596.2.jpg
7,43 10 189 ocen społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/58/72/605872/7360279.2.jpg
7,43 10 11 613 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
61
https://fwcdn.pl/fpo/16/63/791663/7867820.2.jpg
7,40 10 189 ocen społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/87/29/608729/7351004.2.jpg
7,38 10 2 336 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
63
https://fwcdn.pl/fpo/87/33/788733/7822309.2.jpg
7,38 10 144 oceny społeczności
gatunekStrategia / Turowa
64
https://fwcdn.pl/fpo/23/08/612308/7380575.2.jpg
7,37 10 608 ocen społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/10/96/611096/7355560.2.jpg
7,37 10 204 oceny społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/77/76/617776/7374675.2.jpg
7,35 10 241 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
67
https://fwcdn.pl/fpo/38/11/613811/7452919.2.jpg

Caesar III

7,34 10 787 ocen społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/32/24/633224/7397063.2.jpg
7,31 10 213 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
69
https://fwcdn.pl/fpo/27/78/612778/7612810.2.jpg
7,31 10 543 oceny społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/35/77/643577/7731498.2.jpg
7,31 10 184 oceny społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/44/39/614439/7443922_1.2.jpg

7,27 10 260 ocen społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/31/08/613108/7415173.2.jpg
7,26 10 122 oceny społeczności
gatunekStrategia / Turowa
73
https://fwcdn.pl/fpo/64/41/606441/7347664.2.jpg
7,26 10 1 211 ocen społeczności
74
https://fwcdn.pl/fpo/27/71/612771/7689601_1.2.jpg
7,26 10 357 ocen społeczności
75
https://fwcdn.pl/fpo/95/37/639537/7409344.2.jpg
7,25 10 113 ocen społeczności
gatunekStrategia
76
https://fwcdn.pl/fpo/44/73/614473/7746174.2.jpg
7,24 10 403 oceny społeczności
gatunekStrategia
77
https://fwcdn.pl/fpo/53/34/625334/7388730.2.jpg

Emperor: Rise of The Middle Kingdom

7,22 10 353 oceny społeczności
78
https://fwcdn.pl/fpo/32/45/613245/7397294.2.jpg
7,22 10 918 ocen społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/27/72/612772/7377566_1.2.jpg
7,20 10 163 oceny społeczności
80
https://fwcdn.pl/fpo/08/55/790855/7804459.2.jpg
7,18 10 360 ocen społeczności
81
https://fwcdn.pl/fpo/14/84/611484/7356916.2.jpg
7,17 10 1 228 ocen społeczności
82
https://fwcdn.pl/fpo/05/34/610534/7354526.2.jpg
7,17 10 1 199 ocen społeczności
83
https://fwcdn.pl/fpo/13/78/611378/7358462.2.jpg
7,16 10 837 ocen społeczności
84
https://fwcdn.pl/fpo/58/62/625862/7414254.2.jpg
7,15 10 115 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
85
https://fwcdn.pl/fpo/34/21/613421/7746191.2.jpg

Tropico: Paradise Island

7,15 10 350 ocen społeczności
86
https://fwcdn.pl/fpo/74/71/637471/7799266.2.jpg
7,14 10 555 ocen społeczności
87
https://fwcdn.pl/fpo/84/22/688422/7565339.2.jpg
7,13 10 728 ocen społeczności
88
https://fwcdn.pl/fpo/85/29/618529/7609767.2.jpg

7,13 10 222 oceny społeczności
89
https://fwcdn.pl/fpo/27/32/612732/7363196.2.jpg
7,12 10 293 oceny społeczności
90
https://fwcdn.pl/fpo/75/97/617597/7387685.2.jpg
7,12 10 486 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
91
https://fwcdn.pl/fpo/38/17/613817/7367728.2.jpg
7,11 10 423 oceny społeczności
92
https://fwcdn.pl/fpo/18/24/611824/7359241.2.jpg
7,11 10 295 ocen społeczności
93
https://fwcdn.pl/fpo/24/85/612485/7372247.2.jpg
7,11 10 124 oceny społeczności
gatunekStrategia / Turowa
94
https://fwcdn.pl/fpo/04/10/620410/7379708.2.jpg
7,11 10 178 ocen społeczności
95
https://fwcdn.pl/fpo/62/31/656231/7490776.2.jpg
7,10 10 168 ocen społeczności
96
https://fwcdn.pl/fpo/65/22/816522/7870607.2.jpg
7,10 10 172 oceny społeczności
gatunekStrategia / Turowa
97
https://fwcdn.pl/fpo/21/54/642154/7505442.2.jpg

King's Bounty: Warriors of the North

7,08 10 309 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
98
https://fwcdn.pl/fpo/46/53/714653/7631683.2.jpg
7,08 10 240 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
99
https://fwcdn.pl/fpo/54/43/625443/7388723.2.jpg

Zoo Tycoon 2: Endangered Species

7,07 10 192 oceny społeczności
100
https://fwcdn.pl/fpo/17/54/841754/7929886.2.jpg
7,07 10 101 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[608442,608444,608443,662182,615262,684198,612228,612486,612480,608009,608873,608876,622399,656228,611291,612267,612483,706017,612307,615264,725135,618553,612481,722477,611443,608727,691690,616716,612012,613765,613764,612654,643692,610057,608728,774649,614280,612013,612775,624168,743720,765302,614485,615635,611421,609469,611934,611429,612014,612015,611062,610058,612482,629618,613949,611441,614243,612777,615638,605872,791663,608729,788733,612308,611096,617776,613811,633224,612778,643577,614439,613108,606441,612771,639537,614473,625334,613245,612772,790855,611484,610534,611378,625862,613421,637471,688422,618529,612732,617597,613817,611824,612485,620410,656231,816522,642154,714653,625443,841754]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO