Najlepsze gry strzelanki : grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,38 10 9 637 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/57/77/745777/7833659.2.jpg
8,17 10 1 080 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
3
https://fwcdn.pl/fpo/24/63/752463/7757150.2.jpg
8,09 10 492 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
4
https://fwcdn.pl/fpo/27/79/612779/7594278.2.jpg
7,99 10 526 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
5
https://fwcdn.pl/fpo/84/17/628417/7442975_1.2.jpg
7,77 10 817 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
6
https://fwcdn.pl/fpo/18/89/631889/7599424.2.jpg
7,70 10 2 260 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
7
https://fwcdn.pl/fpo/17/36/631736/7419459.2.jpg
7,66 10 401 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/82/48/708248/7605866.2.jpg
7,58 10 253 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
9
https://fwcdn.pl/fpo/80/42/628042/7728334.2.jpg
7,53 10 126 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/69/02/776902/7827839.2.jpg
7,53 10 253 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
11
https://fwcdn.pl/fpo/78/22/647822/7440132.2.jpg
7,39 10 312 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
12
https://fwcdn.pl/fpo/05/12/630512/7391925.2.jpg
7,34 10 301 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
13
https://fwcdn.pl/fpo/27/80/612780/7376207.2.jpg
7,25 10 221 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
14
https://fwcdn.pl/fpo/28/25/732825/7672133.2.jpg
7,09 10 137 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
15
https://fwcdn.pl/fpo/12/25/671225/7521768.2.jpg
7,08 10 217 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
16
https://fwcdn.pl/fpo/92/83/729283/7732968.2.jpg
7,07 10 373 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
17
https://fwcdn.pl/fpo/59/32/715932/7621241.2.jpg
7,02 10 132 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
18
https://fwcdn.pl/fpo/69/94/616994/7459671.2.jpg

6,98 10 633 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
19
https://fwcdn.pl/fpo/88/86/668886/7663051.2.jpg
6,98 10 125 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
20
https://fwcdn.pl/fpo/82/97/658297/7493440.2.jpg
6,95 10 415 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
21
https://fwcdn.pl/fpo/04/23/730423/7666631.2.jpg

Dakku hanto

6,94 10 458 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
22
https://fwcdn.pl/fpo/30/34/613034/7604932.2.jpg
6,92 10 475 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
23
https://fwcdn.pl/fpo/67/57/626757/7389062.2.jpg
6,88 10 155 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
24
https://fwcdn.pl/fpo/20/56/622056/7383564.2.jpg
6,87 10 145 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/12/87/671287/7703856.2.jpg
6,87 10 129 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
26
https://fwcdn.pl/fpo/04/58/630458/7391927.2.jpg
6,77 10 123 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
27
https://fwcdn.pl/fpo/20/31/612031/7676411.2.jpg
6,77 10 1 839 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/18/01/631801/7503422.2.jpg

Kontora Supirittsu

6,76 10 104 oceny społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/14/94/611494/7823499.2.jpg
6,75 10 185 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
30
https://fwcdn.pl/fpo/10/91/631091/7736637.2.jpg

Rockman 2: Dr. Wily no Nazo

6,74 10 112 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/39/70/763970/7870388.2.jpg

6,66 10 218 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
32
https://fwcdn.pl/fpo/11/69/631169/7788220.2.jpg

Rockman

6,63 10 165 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/22/95/752295/7744261.2.jpg
6,62 10 133 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
34
https://fwcdn.pl/fpo/41/10/644110/7428432.2.jpg
6,57 10 672 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
35
https://fwcdn.pl/fpo/14/51/691451/7805017.2.jpg
6,56 10 167 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
36
https://fwcdn.pl/fpo/14/52/691452/7588786.2.jpg
6,53 10 144 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
37
https://fwcdn.pl/fpo/50/38/615038/7729515.2.jpg
6,52 10 292 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
38
https://fwcdn.pl/fpo/96/83/729683/7667963.2.jpg
6,49 10 165 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
39
https://fwcdn.pl/fpo/99/34/609934/7560989.2.jpg
6,49 10 328 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/49/21/614921/7896664.2.jpg
6,49 10 262 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
41
https://fwcdn.pl/fpo/43/53/634353/7398219.2.jpg
6,48 10 122 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
42
https://fwcdn.pl/fpo/17/85/611785/7359269.2.jpg
6,42 10 100 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
43
https://fwcdn.pl/fpo/20/55/622055/7772451.2.jpg
6,41 10 191 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/48/89/624889/7388401.2.jpg
6,38 10 105 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
45
https://fwcdn.pl/fpo/94/33/729433/7672137.2.jpg
6,38 10 149 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
46
https://fwcdn.pl/fpo/26/74/662674/7484361.2.jpg

Hitman: Sniper Challenge

6,37 10 261 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
47
https://fwcdn.pl/fpo/28/98/732898/7672203.2.jpg
6,36 10 146 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
48
https://fwcdn.pl/fpo/09/23/720923/7726842.2.jpg
6,35 10 108 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
49
https://fwcdn.pl/fpo/00/56/610056/7355507.2.jpg
6,28 10 235 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/87/59/738759/7687215.2.jpg

6,22 10 114 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
51
https://fwcdn.pl/fpo/52/66/645266/7477510.2.jpg

Alien Shooter 2: Conscription

6,14 10 110 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
52
https://fwcdn.pl/fpo/22/90/612290/7452115.2.jpg
6,12 10 427 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
53
https://fwcdn.pl/fpo/17/84/611784/7359276.2.jpg
6,10 10 176 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
54
https://fwcdn.pl/fpo/60/41/626041/7390449.2.jpg
6,09 10 703 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
55
https://fwcdn.pl/fpo/74/21/617421/7779425.2.jpg
6,03 10 116 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
56
https://fwcdn.pl/fpo/82/61/608261/7350866_1.2.jpg

6,00 10 1 222 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
57
https://fwcdn.pl/fpo/88/80/668880/7594460.2.jpg
5,99 10 178 ocen społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/21/24/612124/7361069.2.jpg
5,72 10 105 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
59
https://fwcdn.pl/fpo/82/77/618277/7379611.2.jpg

Digitale Hühnerjagd

5,57 10 1 313 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
60
https://fwcdn.pl/fpo/59/86/725986/7687645.2.jpg

5,37 10 374 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
61
https://fwcdn.pl/fpo/97/14/659714/7596548.2.jpg
3,92 10 347 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
{"type":"videogame","ids":[631631,745777,752463,612779,628417,631889,631736,708248,628042,776902,647822,630512,612780,732825,671225,729283,715932,616994,668886,658297,730423,613034,626757,622056,671287,630458,612031,631801,611494,631091,763970,631169,752295,644110,691451,691452,615038,729683,609934,614921,634353,611785,622055,624889,729433,662674,732898,720923,610056,738759,645266,612290,611784,626041,617421,608261,668880,612124,618277,725986,659714]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO