1
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_1.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,84 10 5 395 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,77 10 2 845 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,46 10 22 291 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/92/13/609213/7351610.2.jpg
8,34 10 1 700 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,18 10 12 913 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/97/34/609734/7372202.2.jpg
8,12 10 2 391 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/92/12/609212/7351609.2.jpg
8,11 10 1 590 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/31/12/613112/7365210.2.jpg
8,10 10 549 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/94/73/609473/7379217.2.jpg
8,02 10 1 572 oceny społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/13/95/611395/7444218.2.jpg
8,01 10 8 418 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/38/09/663809/7681707.2.jpg
7,97 10 2 314 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/31/11/613111/7663696.2.jpg
7,93 10 976 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/60/62/606062/7451702.2.jpg
7,77 10 4 254 oceny społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/19/29/611929/7527711.2.jpg
7,67 10 605 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/56/45/615645/7470862.2.jpg
7,56 10 2 808 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/13/48/611348/7360497.2.jpg
7,34 10 1 648 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/87/41/608741/7367304.2.jpg
7,28 10 2 756 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/81/16/638116/7823569.2.jpg
7,27 10 389 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/88/86/608886/7362110.2.jpg
7,21 10 1 630 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/34/00/613400/7755490.2.jpg

7,15 10 1 009 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/44/78/614478/7372807.2.jpg
7,14 10 470 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/16/30/611630/7678609.2.jpg
7,12 10 1 010 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/27/93/612793/7459669.2.jpg
7,12 10 1 279 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/90/87/809087/7888818.2.jpg
7,11 10 429 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/33/83/703383/7596127.2.jpg
7,10 10 1 257 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/42/22/744222/7741356.2.jpg
7,10 10 633 oceny społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/65/15/686515/7729512.2.jpg
7,09 10 1 674 oceny społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/42/25/744225/7745192.2.jpg
7,09 10 772 oceny społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/86/47/628647/7453392.2.jpg
7,04 10 3 279 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/91/05/809105/7895909.2.jpg
6,97 10 530 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/33/99/613399/7663549.2.jpg

6,95 10 757 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/29/87/612987/7498193.2.jpg

Conflict: Desert Storm

6,94 10 549 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/25/81/632581/7868128.2.jpg
6,93 10 368 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/49/09/804909/7895872.2.jpg
6,92 10 357 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/50/14/785014/7824187.2.jpg
6,84 10 668 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/06/53/760653/7883665.2.jpg
6,82 10 645 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/04/16/670416/7799278.2.jpg
6,82 10 780 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/80/08/608008/7350635.2.jpg
6,80 10 412 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/43/26/624326/7484183.2.jpg
6,77 10 387 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/63/83/656383/7679580.2.jpg
6,76 10 608 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/23/67/682367/7675389.2.jpg

Sniper Elite III

6,76 10 1 413 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/11/09/611109/7481948.2.jpg
6,71 10 488 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/88/87/608887/7351045.2.jpg
6,70 10 672 oceny społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/65/32/606532/7365209.2.jpg
6,68 10 781 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/31/30/613130/7364924.2.jpg
6,62 10 282 oceny społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/41/88/614188/7370315.2.jpg
6,56 10 319 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/84/21/608421/7350916.2.jpg
6,44 10 694 oceny społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/611318/7610978.2.jpg
6,44 10 677 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/35/65/613565/7591924.2.jpg
6,44 10 697 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/38/61/613861/7366175.2.jpg
6,40 10 347 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/93/91/609391/7446028.2.jpg
6,40 10 631 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/65/36/606536/7347837.2.jpg
6,39 10 257 ocen społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/15/35/611535/7503191.2.jpg
6,29 10 866 ocen społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/19/90/651990/7531955.2.jpg
6,26 10 320 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/75/94/607594/7349968.2.jpg
6,25 10 482 oceny społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/60/24/626024/7560738.2.jpg
6,17 10 494 oceny społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/91/74/679174/7610270.2.jpg
6,16 10 297 ocen społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/24/91/612491/7608097.2.jpg
6,11 10 385 ocen społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/84/30/608430/7350925.2.jpg

Terminator Salvation

5,21 10 499 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[609211,609216,607023,609213,607024,609734,609212,613112,609473,611395,663809,613111,606062,611929,615645,611348,608741,638116,608886,613400,614478,611630,612793,809087,703383,744222,686515,744225,628647,809105,613399,612987,632581,804909,785014,760653,670416,608008,624326,656383,682367,611109,608887,606532,613130,614188,608421,611318,613565,613861,609391,606536,611535,651990,607594,626024,679174,612491,608430]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 250)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO