1
https://fwcdn.pl/fpo/11/59/611159/7375591.2.jpg

Commandos 2: Men of Courage

8,18 10 2 071 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/12/88/611288/7601289.2.jpg
8,17 10 13 891 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/10/83/611083/7848393.2.jpg

Commandos: Behind Enemy Lines

8,10 10 2 754 oceny społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/86/00/608600/7628083.2.jpg
8,09 10 8 056 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/17/07/611707/7547830.2.jpg
8,07 10 1 427 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/11/70/611170/7802238.2.jpg
8,05 10 5 529 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/12/00/611200/7788212.2.jpg
7,89 10 926 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/12/72/611272/7711236.2.jpg

Commandos. Mas allá del deber

7,86 10 900 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/76/45/607645/7361835.2.jpg

Robin Hood: The Legend of Sherwood

7,77 10 4 338 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/43/71/714371/7682648.2.jpg
7,72 10 1 244 oceny społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/72/70/607270/7728477.2.jpg
7,68 10 2 385 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/18/00/611800/7775936.2.jpg

Desperados: Wanted Dead or Alive

7,65 10 1 058 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/85/98/608598/7372523.2.jpg
7,62 10 4 257 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/84/61/638461/7671793.2.jpg
7,59 10 322 oceny społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/11/63/611163/7614214.2.jpg
7,55 10 2 210 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/13/54/611354/7375074.2.jpg
7,51 10 448 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/11/18/611118/7360495.2.jpg

7,50 10 2 209 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/62/65/616265/7371684.2.jpg
7,44 10 1 088 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/73/75/607375/7349376.2.jpg
7,43 10 1 188 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/99/38/609938/7662472.2.jpg

7,39 10 1 999 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/05/78/620578/7380315.2.jpg

SWAT 4: The Stetchkov Syndicate

7,30 10 632 oceny społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/47/71/764771/7763302.2.jpg
7,30 10 383 oceny społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/24/22/612422/7361781.2.jpg

Soldiers: Heroes of World War II

7,30 10 286 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/75/07/607507/7603381.2.jpg
7,28 10 2 717 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/73/74/607374/7349375.2.jpg
7,15 10 1 136 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/44/78/614478/7372807.2.jpg
7,14 10 470 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/94/02/749402/7744955.2.jpg
7,14 10 328 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/72/71/607271/7349013.2.jpg
7,13 10 1 123 oceny społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/27/93/612793/7459669.2.jpg
7,12 10 1 279 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/17/06/611706/7527786.2.jpg

Jagged Alliance 2: Unfinished Business

7,10 10 440 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/10/82/611082/7375594.2.jpg

Commandos 3: Destination Berlin

7,10 10 969 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/42/25/744225/7745192.2.jpg
7,09 10 772 oceny społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/07/78/620778/7401668.2.jpg
7,06 10 258 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/28/41/612841/7376855.2.jpg
7,05 10 300 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/91/29/619129/7567764.2.jpg
7,04 10 357 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/92/75/619275/7699070.2.jpg
7,01 10 842 oceny społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/10/70/611070/7361607.2.jpg
7,00 10 539 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/28/36/612836/7370450.2.jpg
6,99 10 250 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/15/73/611573/7746457.2.jpg
6,96 10 362 oceny społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/44/64/614464/7377716.2.jpg
6,96 10 493 oceny społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/29/87/612987/7498193.2.jpg

Conflict: Desert Storm

6,94 10 549 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/25/81/632581/7868128.2.jpg
6,93 10 368 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/32/03/613203/7378675.2.jpg
6,92 10 369 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/28/38/612838/7363488.2.jpg
6,91 10 802 oceny społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/28/37/612837/7559333.2.jpg
6,91 10 348 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/24/45/612445/7362288.2.jpg
6,90 10 299 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/13/94/611394/7356457.2.jpg

Worms 4: Mayhem

6,90 10 1 234 oceny społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/13/92/611392/7356474.2.jpg
6,88 10 840 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/13/53/611353/7595497.2.jpg
6,78 10 252 oceny społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/28/35/612835/7379281.2.jpg
6,77 10 430 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/81/16/608116/7350743.2.jpg

Codename: Panzers - Phase Two

6,71 10 269 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/88/87/608887/7351045.2.jpg
6,70 10 672 oceny społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/74/19/607419/7361054.2.jpg

Delta Force: Black Hawk Down

6,67 10 1 083 oceny społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/24/67/612467/7379231.2.jpg
6,63 10 477 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/31/30/613130/7364924.2.jpg
6,62 10 282 oceny społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/07/05/620705/7479808.2.jpg
6,49 10 369 ocen społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/44/11/624411/7387918.2.jpg
6,45 10 879 ocen społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/00/99/650099/7520360.2.jpg
6,44 10 428 ocen społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/19/40/611940/7359775.2.jpg

Worms Forts Under Siege

6,25 10 1 179 ocen społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/21/85/612185/7361047.2.jpg
6,22 10 332 oceny społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/26/31/612631/7363034.2.jpg
6,12 10 624 oceny społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/11/62/611162/7361820.2.jpg
5,94 10 4 288 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/26/33/612633/7372767.2.jpg
5,91 10 268 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[611159,611288,611083,608600,611707,611170,611200,611272,607645,714371,607270,611800,608598,638461,611163,611354,611118,616265,607375,609938,620578,764771,612422,607507,607374,614478,749402,607271,612793,611706,611082,744225,620778,612841,619129,619275,611070,612836,611573,614464,612987,632581,613203,612838,612837,612445,611394,611392,611353,612835,608116,608887,607419,612467,613130,620705,624411,650099,611940,612185,612631,611162,612633]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 250)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO