1
https://fwcdn.pl/fpo/29/13/622913/7709572.2.jpg
8,33 10 10 428 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/62/80/616280/7371687.2.jpg
8,13 10 812 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/66/49/616649/7372548.2.jpg
8,03 10 3 761 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/15/79/611579/7526364.2.jpg
8,01 10 6 196 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/74/06/617406/7373790.2.jpg
7,89 10 776 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/38/54/713854/7725852.2.jpg
7,87 10 3 395 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/70/26/607026/7673493.2.jpg
7,81 10 2 108 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/85/36/638536/7506752.2.jpg
7,74 10 818 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/70/88/607088/7425576_1.2.jpg
7,69 10 1 239 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/65/23/816523/7872950.2.jpg
7,68 10 573 oceny społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/70/25/607025/7768187.2.jpg
7,66 10 3 277 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/22/61/612261/7361244.2.jpg
7,65 10 887 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/76/13/767613/7746336.2.jpg
7,59 10 397 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/67/38/616738/7372690.2.jpg
7,56 10 274 oceny społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/93/41/619341/7377322.2.jpg
7,55 10 800 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/08/74/740874/7776408.2.jpg
7,55 10 697 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/65/87/616587/7832626.2.jpg
7,54 10 367 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/81/57/788157/7880965.2.jpg
7,52 10 389 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/72/07/607207/7379298.2.jpg
7,48 10 3 545 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/06/54/660654/7518065.2.jpg
7,47 10 734 oceny społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/62/37/616237/7371375.2.jpg
7,45 10 737 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/65/88/616588/7833261.2.jpg
7,41 10 260 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/70/97/607097/7663064.2.jpg
7,34 10 717 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/02/21/640221/7419922.2.jpg
7,31 10 319 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/71/83/607183/7421637.2.jpg
7,31 10 1 174 oceny społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/59/51/715951/7828882.2.jpg
7,29 10 837 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/63/10/616310/7371639.2.jpg
7,28 10 405 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/29/61/612961/7364155.2.jpg
7,26 10 365 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/94/76/609476/7352143.2.jpg
7,26 10 291 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/40/70/634070/7453577_1.2.jpg
7,25 10 1 201 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/62/54/656254/7538079.2.jpg
7,20 10 2 490 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/71/75/717175/7774820.2.jpg
7,18 10 1 071 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/34/60/733460/7698657.2.jpg

Naruto Shippuden: Narutimate Storm 4

7,17 10 322 oceny społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/49/16/614916/7379735.2.jpg
7,13 10 253 oceny społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/10/79/611079/7620033.2.jpg
7,06 10 759 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/29/12/622912/7384966.2.jpg
7,00 10 1 159 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/42/38/634238/7397842.2.jpg

6,87 10 875 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/17/82/611782/7359270_1.2.jpg
6,87 10 414 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/57/37/615737/7587573.2.jpg
6,79 10 626 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/50/41/615041/7377988.2.jpg
6,77 10 334 oceny społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/26/76/612676/7481553.2.jpg
6,72 10 257 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/72/02/607202/7380388.2.jpg
6,71 10 261 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/70/91/607091/7379297.2.jpg
6,69 10 368 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/70/89/607089/7421354.2.jpg
6,63 10 2 440 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/70/98/607098/7357011.2.jpg
6,55 10 1 200 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/51/61/625161/7556630.2.jpg
6,48 10 268 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/40/83/614083/7446715.2.jpg
6,43 10 506 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/63/60/686360/7554240.2.jpg
6,42 10 258 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/80/13/618013/7614240.2.jpg
6,37 10 257 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/70/96/607096/7406599.2.jpg
6,25 10 262 oceny społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/70/90/607090/7348665.2.jpg
6,15 10 541 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[622913,616280,616649,611579,617406,713854,607026,638536,607088,816523,607025,612261,767613,616738,619341,740874,616587,788157,607207,660654,616237,616588,607097,640221,607183,715951,616310,612961,609476,634070,656254,717175,733460,614916,611079,622912,634238,611782,615737,615041,612676,607202,607091,607089,607098,625161,614083,686360,618013,607096,607090]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 250)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO