Najlepsze gry MMORPG : grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/24/89/612489/7362794.2.jpg
8,61 10 5 374 oceny społeczności
gatunekMMORPG
2
https://fwcdn.pl/fpo/24/90/612490/7362938.2.jpg
8,57 10 5 201 ocen społeczności
gatunekMMORPG
3
https://fwcdn.pl/fpo/86/15/608615/7350985.2.jpg
8,31 10 8 677 ocen społeczności
gatunekMMORPG
4
https://fwcdn.pl/fpo/13/35/611335/7358548.2.jpg
8,12 10 1 657 ocen społeczności
gatunekMMORPG
5
https://fwcdn.pl/fpo/76/32/747632/7867998.2.jpg
8,05 10 718 ocen społeczności
gatunekMMORPG
6
https://fwcdn.pl/fpo/19/31/611931/7360077.2.jpg
8,03 10 411 ocen społeczności
gatunekMMORPG
7
https://fwcdn.pl/fpo/28/58/612858/7363528_1.2.jpg
7,92 10 512 ocen społeczności
gatunekMMORPG
8
https://fwcdn.pl/fpo/28/59/612859/7604940.2.jpg
7,91 10 512 ocen społeczności
gatunekMMORPG
9
https://fwcdn.pl/fpo/28/57/612857/7484895.2.jpg
7,89 10 1 918 ocen społeczności
gatunekMMORPG
10
https://fwcdn.pl/fpo/87/32/608732/7351007.2.jpg
7,82 10 989 ocen społeczności
gatunekMMORPG
11
https://fwcdn.pl/fpo/88/74/608874/7367326.2.jpg
7,78 10 2 825 ocen społeczności
gatunekMMORPG
12
https://fwcdn.pl/fpo/29/00/612900/7387695.2.jpg
7,61 10 2 121 ocen społeczności
gatunekMMORPG
13
https://fwcdn.pl/fpo/72/61/637261/7490774.2.jpg
7,61 10 1 708 ocen społeczności
gatunekMMORPG
14
https://fwcdn.pl/fpo/96/19/619619/7436601.2.jpg
7,45 10 106 ocen społeczności
gatunekMMORPG
15
https://fwcdn.pl/fpo/94/71/629471/7429881.2.jpg
7,45 10 177 ocen społeczności
gatunekMMORPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/20/29/632029/7409006.2.jpg
7,44 10 139 ocen społeczności
gatunekMMORPG
17
https://fwcdn.pl/fpo/01/41/630141/7816476.2.jpg
7,28 10 1 559 ocen społeczności
gatunekMMORPG
18
https://fwcdn.pl/fpo/37/21/613721/7365834.2.jpg

7,20 10 1 463 oceny społeczności
gatunekMMORPG
19
https://fwcdn.pl/fpo/37/23/613723/7373612.2.jpg
7,13 10 134 oceny społeczności
gatunekMMORPG
20
https://fwcdn.pl/fpo/44/54/744454/7700886.2.jpg
7,11 10 142 oceny społeczności
gatunekMMORPG
21
https://fwcdn.pl/fpo/23/18/702318/7621246.2.jpg
7,06 10 969 ocen społeczności
gatunekMMORPG
22
https://fwcdn.pl/fpo/46/38/734638/7687970.2.jpg
7,06 10 139 ocen społeczności
gatunekMMORPG
23
https://fwcdn.pl/fpo/69/01/606901/7348302.2.jpg
6,97 10 101 ocen społeczności
gatunekMMORPG
24
https://fwcdn.pl/fpo/28/58/622858/7428267.2.jpg

6,96 10 987 ocen społeczności
gatunekMMORPG
25
https://fwcdn.pl/fpo/75/99/717599/7754082.2.jpg
6,93 10 131 ocen społeczności
gatunekMMORPG
26
https://fwcdn.pl/fpo/19/69/631969/7393342.2.jpg
6,92 10 674 oceny społeczności
gatunekMMORPG
27
https://fwcdn.pl/fpo/90/38/729038/7908592.2.jpg
6,90 10 133 oceny społeczności
gatunekMMORPG
28
https://fwcdn.pl/fpo/81/94/618194/7375840.2.jpg
6,89 10 463 oceny społeczności
gatunekMMORPG
29
https://fwcdn.pl/fpo/68/31/606831/7348222.2.jpg
6,88 10 275 ocen społeczności
gatunekMMORPG
30
https://fwcdn.pl/fpo/05/49/620549/7558392.2.jpg
6,77 10 1 126 ocen społeczności
gatunekMMORPG
31
https://fwcdn.pl/fpo/50/09/615009/7368413.2.jpg
6,76 10 188 ocen społeczności
gatunekMMORPG
32
https://fwcdn.pl/fpo/24/92/632492/7394291.2.jpg
6,76 10 173 oceny społeczności
gatunekMMORPG
33
https://fwcdn.pl/fpo/18/32/701832/7734219.2.jpg
6,72 10 214 ocen społeczności
gatunekMMORPG
34
https://fwcdn.pl/fpo/42/96/654296/7593603.2.jpg
6,70 10 749 ocen społeczności
gatunekMMORPG
35
https://fwcdn.pl/fpo/49/37/674937/7552340.2.jpg
6,69 10 122 oceny społeczności
gatunekMMORPG
36
https://fwcdn.pl/fpo/90/39/729039/7908591.2.jpg
6,62 10 131 ocen społeczności
gatunekMMORPG
37
https://fwcdn.pl/fpo/84/52/658452/7470894.2.jpg
6,58 10 100 ocen społeczności
gatunekMMORPG
38
https://fwcdn.pl/fpo/14/77/631477/7629591.2.jpg
6,56 10 258 ocen społeczności
gatunekMMORPG
39
https://fwcdn.pl/fpo/70/42/627042/7471479.2.jpg
6,56 10 214 ocen społeczności
gatunekMMORPG
40
https://fwcdn.pl/fpo/61/10/646110/7504443.2.jpg
6,48 10 249 ocen społeczności
gatunekMMORPG
41
https://fwcdn.pl/fpo/30/80/613080/7365258.2.jpg
6,47 10 109 ocen społeczności
gatunekMMORPG
42
https://fwcdn.pl/fpo/11/23/611123/7365242.2.jpg
6,46 10 669 ocen społeczności
gatunekMMORPG / Akcja
43
https://fwcdn.pl/fpo/30/46/613046/7367950.2.jpg

6,46 10 144 oceny społeczności
gatunekMMORPG
44
https://fwcdn.pl/fpo/98/52/629852/7661328.2.jpg
6,46 10 324 oceny społeczności
gatunekMMORPG
45
https://fwcdn.pl/fpo/64/18/656418/7504557.2.jpg
6,46 10 414 ocen społeczności
gatunekMMORPG
46
https://fwcdn.pl/fpo/42/32/744232/7742634.2.jpg
6,36 10 257 ocen społeczności
gatunekMMORPG
47
https://fwcdn.pl/fpo/64/68/796468/7839376.2.jpg
6,33 10 274 oceny społeczności
gatunekMMORPG
48
https://fwcdn.pl/fpo/15/18/631518/7730828.2.jpg
6,32 10 124 oceny społeczności
gatunekMMORPG
49
https://fwcdn.pl/fpo/00/71/660071/7490696.2.jpg
6,31 10 177 ocen społeczności
gatunekMMORPG
50
https://fwcdn.pl/fpo/19/93/631993/7449728.2.jpg

6,27 10 223 oceny społeczności
gatunekMMORPG
51
https://fwcdn.pl/fpo/60/19/706019/7802697.2.jpg
6,26 10 329 ocen społeczności
gatunekMMORPG
52
https://fwcdn.pl/fpo/21/81/612181/7361422.2.jpg
6,24 10 683 oceny społeczności
gatunekMMORPG
53
https://fwcdn.pl/fpo/43/86/664386/7533071.2.jpg
6,20 10 186 ocen społeczności
gatunekMMORPG
54
https://fwcdn.pl/fpo/05/15/620515/7540262.2.jpg
6,14 10 207 ocen społeczności
gatunekMMORPG
55
https://fwcdn.pl/fpo/13/49/711349/7619751.2.jpg
6,00 10 169 ocen społeczności
gatunekMMORPG
56
https://fwcdn.pl/fpo/71/34/647134/7908707.2.jpg

5,91 10 2 603 oceny społeczności
gatunekMMORPG
57
https://fwcdn.pl/fpo/38/03/683803/7544396.2.jpg
5,90 10 117 ocen społeczności
gatunekMMORPG
58
https://fwcdn.pl/fpo/66/77/626677/7634652.2.jpg
5,75 10 153 oceny społeczności
gatunekMMORPG
59
https://fwcdn.pl/fpo/38/82/613882/7773156.2.jpg
5,75 10 230 ocen społeczności
gatunekMMORPG
60
https://fwcdn.pl/fpo/81/24/618124/7833707.2.jpg

5,54 10 3 666 ocen społeczności
gatunekMMORPG
{"type":"videogame","ids":[612489,612490,608615,611335,747632,611931,612858,612859,612857,608732,608874,612900,637261,619619,629471,632029,630141,613721,613723,744454,702318,734638,606901,622858,717599,631969,729038,618194,606831,620549,615009,632492,701832,654296,674937,729039,658452,631477,627042,646110,613080,611123,613046,629852,656418,744232,796468,631518,660071,631993,706019,612181,664386,620515,711349,647134,683803,626677,613882,618124]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO