1
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,36 10 9 405 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/57/77/745777/7833659.2.jpg
7,94 10 987 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/24/63/752463/7757150.2.jpg
7,70 10 445 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/27/79/612779/7594278.2.jpg
7,68 10 516 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/18/89/631889/7599424.2.jpg
7,63 10 2 160 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/84/17/628417/7442975_1.2.jpg
7,58 10 795 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/17/36/631736/7419459.2.jpg
7,37 10 378 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/78/22/647822/7440132.2.jpg
7,12 10 298 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/05/12/630512/7391925.2.jpg
7,08 10 283 oceny społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/92/83/729283/7732968.2.jpg
6,91 10 284 oceny społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/69/94/616994/7459671.2.jpg

6,88 10 619 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/04/23/730423/7666631.2.jpg

Dakku hanto

6,83 10 431 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/82/97/658297/7493440.2.jpg
6,82 10 403 oceny społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/30/34/613034/7604932.2.jpg
6,81 10 472 oceny społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/20/31/612031/7676411.2.jpg
6,74 10 1 806 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/41/10/644110/7428432.2.jpg
6,53 10 642 oceny społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/50/38/615038/7729515.2.jpg
6,48 10 286 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/49/21/614921/7896664.2.jpg
6,48 10 255 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/99/34/609934/7560989.2.jpg
6,47 10 322 oceny społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/26/74/662674/7484361.2.jpg

Hitman: Sniper Challenge

6,40 10 253 oceny społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/22/90/612290/7452115.2.jpg
6,20 10 419 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/60/41/626041/7390449.2.jpg
6,13 10 673 oceny społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/82/61/608261/7350866_1.2.jpg

6,04 10 1 190 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/59/86/725986/7687645.2.jpg

5,64 10 354 oceny społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/82/77/618277/7379611.2.jpg

Digitale Hühnerjagd

5,64 10 1 269 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/97/14/659714/7596548.2.jpg
4,57 10 342 oceny społeczności
{"type":"videogame","ids":[631631,745777,752463,612779,631889,628417,631736,647822,630512,729283,616994,730423,658297,613034,612031,644110,615038,614921,609934,662674,612290,626041,608261,725986,618277,659714]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 250)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO