Najlepsze gry : grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888.2.jpg
9,55 10 57 559 ocen
gatunekRPG
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517.2.jpg
9,41 10 25 258 ocen
gatunekRPG
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677.2.jpg
9,37 10 27 550 ocen
gatunekRPG
4
https://fwcdn.pl/fpo/84/42/608442/7607111.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia

9,10 10 38 087 ocen
gatunekStrategia / Turowa
5
https://fwcdn.pl/fpo/25/90/642590/7709604.2.jpg
9,02 10 25 997 ocen
6
https://fwcdn.pl/fpo/84/44/608444/7833334.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death

9,02 10 21 417 ocen
gatunekStrategia / Turowa
7
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272.2.jpg
9,00 10 14 221 ocen
gatunekTPP / Akcja
8
https://fwcdn.pl/fpo/84/43/608443/7657605.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: Armageddon's Blade

8,96 10 18 408 ocen
gatunekStrategia / Turowa
9
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461.2.jpg
8,80 10 46 230 ocen
gatunekTPP / Akcja
10
https://fwcdn.pl/fpo/82/38/608238/7607115.2.jpg

Diablo II: Lord of Destruction

8,80 10 20 442 oceny
gatunekRPG
11
https://fwcdn.pl/fpo/69/41/696941/7738940.2.jpg

Uncharted 4: A Thief's End

8,78 10 15 379 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
12
https://fwcdn.pl/fpo/75/48/767548/8050762.2.jpg
8,70 10 11 393 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
13
https://fwcdn.pl/fpo/85/97/608597/7622487.2.jpg
8,69 10 21 008 ocen
gatunekTPP / Akcja
14
https://fwcdn.pl/fpo/67/78/606778/7614150.2.jpg

Gothic II: Die Nacht des Raben

8,67 10 19 662 oceny
gatunekRPG
15
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,66 10 9 514 ocen
gatunekRPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755.2.jpg
8,65 10 19 037 ocen
gatunekRPG
17
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,64 10 19 292 oceny
gatunekPrzygodowa
18
https://fwcdn.pl/fpo/82/46/608246/7603379.2.jpg
8,64 10 10 600 ocen
gatunekRPG / Turowa
19
https://fwcdn.pl/fpo/67/77/606777/7360545.2.jpg
8,63 10 23 533 oceny
gatunekRPG
20
https://fwcdn.pl/fpo/81/25/608125/7802219.2.jpg
8,61 10 23 321 ocen
gatunekRPG
21
https://fwcdn.pl/fpo/59/63/605963/8084412.2.jpg

8,56 10 25 672 oceny
gatunekRPG
22
https://fwcdn.pl/fpo/81/09/608109/7350736.2.jpg
8,55 10 37 738 ocen
gatunekRPG
23
https://fwcdn.pl/fpo/81/08/608108/7350734.2.jpg
8,51 10 38 940 ocen
gatunekRPG
24
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,50 10 47 439 ocen
gatunekTPP / Akcja
25
https://fwcdn.pl/fpo/81/06/608106/7657607.2.jpg
8,49 10 14 202 oceny
gatunekRTS
26
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,48 10 32 959 ocen
gatunekRPG
27
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_1.2.jpg
8,47 10 5 920 ocen
gatunekRPG
28
https://fwcdn.pl/fpo/60/65/606065/7537701.2.jpg

Uncharted 2: Among Thieves

8,47 10 15 928 ocen
gatunekPrzygodowa
29
https://fwcdn.pl/fpo/81/05/608105/7657608.2.jpg
8,47 10 15 355 ocen
gatunekRTS
30
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_1.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,46 10 5 692 oceny
gatunekSkradanka / TPS
31
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/7350630.2.jpg
8,45 10 10 715 ocen
gatunekTPP / Akcja
32
https://fwcdn.pl/fpo/22/25/752225/7836945.2.jpg
8,44 10 10 514 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
33
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,44 10 17 846 ocen
gatunekPrzygodowa
34
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,43 10 31 075 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
35
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,42 10 10 281 ocen
gatunekRPG
36
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,39 10 8 608 ocen
gatunekRPG
37
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524.2.jpg
8,39 10 5 714 ocen
38
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,38 10 13 911 ocen
gatunekFPP / Logiczna
39
https://fwcdn.pl/fpo/54/68/775468/7899701.2.jpg
8,38 10 8 323 oceny
40
https://fwcdn.pl/fpo/82/45/608245/7607121.2.jpg
8,37 10 9 259 ocen
gatunekRPG / Turowa
41
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736.2.jpg
8,36 10 12 912 ocen
gatunekFPS
42
https://fwcdn.pl/fpo/11/22/611122/7380532.2.jpg
8,36 10 15 357 ocen
gatunekRPG
43
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,36 10 23 441 ocen
gatunekTPS
44
https://fwcdn.pl/fpo/86/19/608619/7350987.2.jpg
8,34 10 9 152 oceny
gatunekRTS
45
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,33 10 36 927 ocen
gatunekTPP / Akcja
46
https://fwcdn.pl/fpo/71/06/607106/7672156.2.jpg
8,32 10 10 333 oceny
47
https://fwcdn.pl/fpo/11/80/611180/7712550.2.jpg
8,32 10 5 658 ocen
gatunekRTS
48
https://fwcdn.pl/fpo/75/49/607549/7524351.2.jpg
8,32 10 16 600 ocen
gatunekPrzygodowa
49
https://fwcdn.pl/fpo/59/66/605966/7600242.2.jpg

Baldur's Gate II: Throne of Bhaal

8,32 10 5 805 ocen
gatunekRPG
50
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,27 10 4 404 oceny
gatunekRPG
51
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528.2.jpg
8,27 10 18 835 ocen
gatunekRPG
52
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,27 10 24 459 ocen
gatunekFPS
53
https://fwcdn.pl/fpo/96/42/609642/7611449.2.jpg

Uncharted 3: Drake's Deception

8,26 10 14 766 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
54
https://fwcdn.pl/fpo/97/31/609731/7353023.2.jpg
8,25 10 7 435 ocen
gatunekTPP / Akcja
55
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/605868/8050019.2.jpg
8,25 10 10 018 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
56
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,25 10 15 214 ocen
gatunekTPP / Akcja
57
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,24 10 22 391 ocen
gatunekFPS
58
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,24 10 22 986 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
59
https://fwcdn.pl/fpo/84/38/608438/7350939.2.jpg
8,21 10 10 118 ocen
gatunekFPS
60
https://fwcdn.pl/fpo/67/83/606783/7472136.2.jpg
8,21 10 5 208 ocen
61
https://fwcdn.pl/fpo/85/89/608589/7358025.2.jpg
8,21 10 18 346 ocen
gatunekFPS
62
https://fwcdn.pl/fpo/00/63/610063/7369947.2.jpg
8,20 10 9 416 ocen
gatunekRTS
63
https://fwcdn.pl/fpo/24/89/612489/7362794.2.jpg
64
https://fwcdn.pl/fpo/12/22/611222/7555614.2.jpg
8,19 10 5 634 oceny
gatunekPrzygodowa
65
https://fwcdn.pl/fpo/76/47/607647/7350092.2.jpg
8,19 10 7 070 ocen
gatunekRTS
66
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/7624937.2.jpg
8,18 10 4 903 oceny
67
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,17 10 3 058 ocen
gatunekSkradanka / TPS
68
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/608445/7350946.2.jpg
8,17 10 26 057 ocen
gatunekWyścigi
69
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,17 10 16 634 oceny
gatunekTPP / Akcja
70
https://fwcdn.pl/fpo/63/42/606342/7601292.2.jpg
8,17 10 17 823 oceny
gatunekFPS
71
https://fwcdn.pl/fpo/29/13/622913/7709572.2.jpg
8,15 10 11 001 ocen
gatunekBijatyka
72
https://fwcdn.pl/fpo/75/56/767556/8084278.2.jpg
8,15 10 7 233 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
73
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,15 10 10 034 oceny
74
https://fwcdn.pl/fpo/24/90/612490/7362938.2.jpg
8,14 10 5 301 ocen
gatunekMMORPG
75
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,11 10 8 859 ocen
gatunekPrzygodowa
76
https://fwcdn.pl/fpo/86/01/608601/7350971.2.jpg
8,10 10 19 120 ocen
gatunekWyścigi
77
https://fwcdn.pl/fpo/97/23/609723/7361432.2.jpg
8,10 10 7 375 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
78
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,10 10 10 101 ocen
gatunekPrzygodowa
79
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598.2.jpg
8,10 10 9 907 ocen
gatunekRPG
80
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,09 10 25 894 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
81
https://fwcdn.pl/fpo/24/62/662462/7705874.2.jpg
8,09 10 11 965 ocen
82
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,08 10 10 000 ocen
gatunekRPG
83
https://fwcdn.pl/fpo/81/24/608124/7607288.2.jpg

8,08 10 9 628 ocen
gatunekRPG
84
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,07 10 10 857 ocen
gatunekFPS
85
https://fwcdn.pl/fpo/60/66/606066/7359653.2.jpg

Dragon Age: Origins

8,07 10 14 871 ocen
gatunekRPG
86
https://fwcdn.pl/fpo/86/15/608615/7350985.2.jpg
8,06 10 8 919 ocen
gatunekMMORPG
87
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467.2.jpg
8,06 10 19 652 oceny
gatunekTPP / Akcja
88
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962.2.jpg

8,06 10 12 809 ocen
gatunekFPP / Logiczna
89
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966.2.jpg
8,06 10 10 162 oceny
gatunekRPG
90
https://fwcdn.pl/fpo/44/27/714427/7681924.2.jpg
8,05 10 3 675 ocen
gatunekRPG
91
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,04 10 13 671 ocen
gatunekTPS
92
https://fwcdn.pl/fpo/12/88/611288/7601289.2.jpg
8,04 10 14 874 oceny
gatunekTurowa / Taktyczna
93
https://fwcdn.pl/fpo/77/43/607743/7522874.2.jpg
8,03 10 4 015 ocen
gatunekPrzygodowa
94
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808.2.jpg
8,01 10 17 415 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
95
https://fwcdn.pl/fpo/84/41/608441/7599200.2.jpg
8,01 10 5 059 ocen
gatunekFPS
96
https://fwcdn.pl/fpo/11/12/611112/7601288.2.jpg
8,00 10 10 109 ocen
gatunekFPS
97
https://fwcdn.pl/fpo/43/32/744332/7776485.2.jpg
8,00 10 9 461 ocen
gatunekRPG
98
https://fwcdn.pl/fpo/69/58/606958/7582319.2.jpg

Biohazard 2

8,00 10 4 048 ocen
99
https://fwcdn.pl/fpo/85/95/608595/7369529.2.jpg
7,98 10 11 365 ocen
gatunekFPS
100
https://fwcdn.pl/fpo/28/49/612849/7363451.2.jpg
7,98 10 6 499 ocen
gatunekRTS / Turowa
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO